Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.
24 Грудня 2015
до 20 Січня 2016

ЗВІТ за результатами проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України

ЗВІТ за результатами проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України», розпорядження голови облдержадміністрації від 17 вересня 2014 року № 300-р «Про проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства» спеціально утвореною робочою групою протягом 2015 року проведено оцінку ефективності здійснення 9 структурними підрозділами обласної державної адміністрації та 5 районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених документами органів вищого рівня та власних рішень
Проаналізовано ефективність здійснення контролю за актами і дорученнями, зокрема, дотримання строків виконання; порядок формування справ, картотек, банків даних; вимоги щодо розгляду і встановлення строків виконання актів і доручень, якість підготовки власних документів, організація та здійснення контролю тощо. Результати проведеної роботи засвідчили, що в цілому в органах виконавчої влади області належним чином забезпечено організацію та здійснення контролю за виконанням актів законодавства та доручень. З цією метою дотримуються основні вимоги Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній державній адміністрації, затвердженої розп № 55-р.
Як наслідок, протягом 2015 року без порушень встановленого порядку роботи із службовою документацією та виконавської дисципліни структурними підрозділами облдержадміністрації виконано 99,5 відсотка завдань, визначених контрольними актами законодавства та дорученнями.
Проведено аналіз причин порушень термінів виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та вжито заходів щодо поліпшення організації цієї роботи.
За результатами вивчення стану організації контролю за виконанням актів законодавства та доручень у 2015 році оцінку «ефективна» надано Очаківській, Новоодеській райдержадміністраціям, департаменту фінансів облдержадміністрації, департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації, відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності облдержадміністрації; «недостатньо ефективна» - Казанківській райдержадміністрації, управлінню капітального будівництва облдержадміністрації, управлінню інфраструктури облдержадміністрації.
Основна причина недостатньо ефективної діяльності у сфері контролю в структурних підрозділах облдержадміністрації полягає в допущенні порушення строків виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями.
Крім цього, така ситуація має місце внаслідок недостатньо дієвої системи внутрішнього контролю, недотримання процедур надання безпосереднім виконавцям нагадувань-попереджень про закінчення строків виконання документів, здійснення електронного документообігу. З метою подальшого удосконалення контрольної діяльності в місцевих органах виконавчої влади області та підвищення її ефективності робоча група вирішила рекомендувати:
1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:
1) жорстко дотримуватись строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації;
2) змінити підходи до організації роботи з документами, визначивши для себе пріоритетним напрямом діяльності – забезпечення неухильного виконання завдань, визначених актами законодавства і дорученнями та резолюціями керівництва обласної державної адміністрації до них;
3) посилити вимогливість до виконавців з метою недопущення фактів невиконання, несвоєчасного або неякісного виконання завдань, визначених актами законодавства та доручень, застосовуючи до винних осіб передбачені чинним законодавством заходи дисциплінарного впливу.

Нет записей.

Всі оголошення →