Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.
18 Серпня 2017
до 01 Січня 2018

ЗВЕРНЕННЯ 10-го Всеукраїнського з’їзду якості до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

26 травня 2017 року в Києві відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості. Головна мета З’їзду, який пройшов під девізом “Якість як національна ідея України”, – виробити загальнонаціональні підходи до підвищення ділової досконалості українських підприємств, організацій і установ, як вирішального фактору забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та поліпшення якості життя громадян України.
Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості, а також пріоритетні напрями поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення ділової досконалості й конкурентоспроможності українських підприємств, організацій і установ, делегати з’їзду відзначили, що за період, який пройшов після 9-го З’їзду, в Україні здійснено ряд заходів щодо поліпшення ситуації у цій сфері. Разом з тим, на сьогоднішній день ще існує низка суттєвих проблем, які потребують розв’язання на державному рівні, об’єднання та консолідації органів влади і громадськості для забезпечення інноваційного розвитку економіки й підвищення якості життя громадян України. В умовах глобалізації світової економіки та посилення четвертої промислової революції є нагальна потреба суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, організацій і установ.
Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС та на адміністративну й економічну реформи, що проводяться в країні, 10-й Всеукраїнський з’їзд якості звертається до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією:
- врахувати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з’їзду якості при реалізації реформ, національних і державних програм, прийнятті нормативно-правових актів, дати доручення з їх використання центральним та місцевим органам виконавчої влади;
- зважаючи на те, що ділова досконалість підприємств, організацій і установ – це головна ланка, за яку можна витягнути ланцюг соціально-економічних проблем, ввести на законодавчому рівні формулу «Чим досконаліша організація, тим комфортніше їй в Україні» та зробити усе можливе для мотивації розвитку масового руху за ділову досконалість і якість;
- оголосити 2017–2018 роки в Україні роками ділової досконалості та якості, в межах яких передбачити проведення комплексу цілеспрямованих заходів, зокрема визначених у Резолюції З’їзду;
- передбачити навчання відповідальних працівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівників галузевого і регіонального рівня сучасним знанням у сфері ділової досконалості і системного менеджменту, як факторам підвищення якості державного та муніципального управління.Всі оголошення →