Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.
19 Лютого 2018
Без окончания

Про формування постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я області

Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє, що розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.02.2018 № 33-рк прийнято рішення про проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров'я області. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості: представники органу управління; представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу; представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління — по одній особі від кожного громадського об’єднання. У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо. Кількість членів конкурсної комісії шість осіб. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про: наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; наявність конфлікту інтересів. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління (управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, каб.17) протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення. Управління охорони здоров’я облдержадміністрації узагальнює пропозиції щодо кандидатур та надає їх облдержадміністрації для затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії.

Нет записей.

Всі оголошення →