Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Декларація (зміни, дублікат) про початок виконання будівельних робіт.

1. Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява
2.Два примірники декларації про початок виконання будівельних робіт відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем), уповноваженою ним особою ( уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження) або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення . Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Підстава для одержання документа дозвільного характеру:
Початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до I, II, III категорії складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, та об'єктівI, II, III категорії складності – в межах населених пунктів у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Строк надання документа дозвільного характеру:
П'ять робочих днів з дня надходження декларації.
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру:
Безоплатно
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
Повертає декларацію замовнику для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою ст..34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду.
Результат отримання документу дозвільного характеру:
Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.
Способи отримання відповіді (результату):
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
Закони України:
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , частина перша статті 36
Акти Кабінету Міністрів України:
Пункт 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (в редакції постанови КМУ від 26.08.2015 №747 «Про внесення змін до постанови КМУ від 13.04.2011 №466»)
Файли для завантаження
Заява
Декларація про початок виконання будівельних робіт
Опис
2. Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1.Заява.
2.Заява згідно статті 391 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 22 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (в редакції постанови КМУ від 26.08.2015 №747 «Про внесення змін до постанови КМУ від 13.04.2011 №466») за формою встановленого зразка.
3.Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані.
4.Два примірники декларації, в якій враховані зміни згідно статті 391 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 22 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (в редакції постанови КМУ від 26.08.2015 №747 «Про внесення змін до постанови КМУ від 13.04.2011 №466») за формою встановленого зразка.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем), уповноваженою ним особою ( уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження) або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення . Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Підстава для одержання документа дозвільного характеру:
Виявлення замовником помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у надісланій декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в декларації, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації).
Строк надання документа дозвільного характеру:
П'ять робочих днів з дня надходження декларації.
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
Повертає декларацію замовнику для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою ст.34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду.
Результат отримання документу дозвільного характеру:
Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт, в якій враховано зміни. Внесення достовірних даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
Способи отримання відповіді (результату):
Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
Закони України:
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , частина перша статті 391
Акти Кабінету Міністрів України:
Пункт 22 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (в редакції постанови КМУ від 26.08.2015 №747 «Про внесення змін до постанови КМУ від 13.04.2011 №466»)
Файли для завантаження
Заява
Заява (додаток №8)
Декларація
Опис
3. Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
Заява з підтвердженням розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації про початок виконання будівельних робіт чи подання пошкодженої декларації про початок виконання будівельних робіт.
Підстава для одержання адміністративної послуги: втрата або пошкодження зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: десять робочих днів після надходження заяви.
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання адміністративної послуги: видача дубліката декларації.
Способи отримання відповіді (результату): дублікат декларації вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Акти Кабінету Міністрів України:пункт 32 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
Файли для завантаження
Заява
Опис

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Інформація про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, а також відомості про категорію складності об'єкта будівництва, замовника та підрядників розміщуються на відповідному стенді, який встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).