Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

Документи, які подаються державному адміністратору:
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005) в двох примірниках.
2. Заява (додаток 1 до наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1
Засвідчені в установленому порядку копії:
3. Копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою.
4. Копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб – витяг про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім’я та по-батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників – копія паспорту громадянина (посвідчення офіцера), довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по-батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону).
5. Проект землеустрою у якому повинні бути зазначені умови зняття збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель, із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
6. Копія агрохімічного паспорта земельної ділянки.
7. Копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо замовник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім’я та по-батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття,збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону.
8. Копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності)
Додаткова інформація:
Строк дії документа дозвільного характеру:
Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою.
Платність видачі документа дозвільного характеру: безоплатно
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: протягом тридцяти днів після надходження необхідних для видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок документів.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру: обов’язковість проведення обстеження земельної ділянки
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження):
Розмір плати проведення експертизи (обстеження):
Розрахункові рахунки для внесення плати:
Закони України:
1. Земельний кодекс України
2. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
3. Закон України «Про охорону земель»
4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2005 №70/10350 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання необхідних документів не в повному обсязі;
2. Відсутність визначених чи визначених не у повному обсязі умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель;
3. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Файли для завантаження

  Заява
Формат: DOC | Добавлен: 26/04/2013 14:43:13
38Kb Скачать Завантажити
  Опис
Формат: DOC | Добавлен: 13/03/2015 14:56:20
43Kb Скачать Завантажити