Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим



�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����







Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Висновок державної екологічної експертизи.

Окрім тих, що підлягають затвердженню Верховною Радою України аба Кабінетм Міністрів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява (постанова КМУ від 07.12.2005 № 1176).
2. Заявка на проведення державної екологічної експертизи за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870 “Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу”.
3. Розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”, розроблений відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”, статей15,35 Закону України “Про екологічну експертизу”, статті 51 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
3. “Заява про наміри”, погоджена у встановленому законодавством порядку, у тому числі з органом місцевого самоврядування на виконання п.1.16 ДБН А.2.2-1-2003.
4. “Заява про екологічні наслідки діяльності”, оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про екологічну експертизу” та пп. 4.1 — 4.3 ДБН А.2.2-1-2003.
5. Публікації у засобах масової інформації “Заява про наміри” (відповідно до вимог п.1.16 ДБН А.2.2-1-2003), “Заява про екологічні наслідки діяльності” (відповідно до ст. 10 Закону України “Про екологічну експертизу”, відгуки на неї, згідно пп.1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003) у випадках, передбачених законодавством.
*Шляхи проведення державної екологічної експертизи визначені статтею 37 Закону України “Про екологічну експертизу”.
Обов'язки замовників екологічної експертизи визначені статтею 32 Закону України “Про екологічну експертизу”.
У разі отримання негативного висновку державної екологічної експертизи, проектна документація потребує коригування та проведення додаткової державної екологічної експертизи (статтею 39 Закону України “Про екологічну експертизу”).
Примітка.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру:
· до 45 календарних днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми,— до 120 днів;
· за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи — до 30 календарних днів.
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення у документах недостовірних відомостей;
невідповідність представленої документації вимогам:
- ст. 15 Закону України “Про екологічну експертизу”;
- ДБН А.2.2-1-2003 (Державні будівельні норми) “Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель та споруд”;
- Постанови КМУ від 29.06.2011 № 771 “Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля”.
Закони України:
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
2.Закон України «Про екологічну експертизу»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатна.
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. N 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу».

Результат надання адміністративної послуги: висновок державної екологічної експертизи.

Способи отримання відповіді (результату): висновок державної екологічної експертизи вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Заявка на державну екологічну експертизу
Опис