Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Увага!

Враховуючи набуття чинності Закону України від 09.04.14 №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами призупиняється на строк приведення Кабінетом Міністрів України у відповідність процедури видачі дозволу. Про початок прийому документів на отримання зазначеного дозволу буде повідомлено додатково.

Проте, суб’єкти господарювання, які отримали висновки ДСЕЕ для отримання дозволу на викиди, мають можливість подати документи до дозвільного центру для оформлення зазначеного дозволу.

1. Видача Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005);
2. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (в письмовій та в електронній формі);
3. Звіт з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;
4. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.
5. Плани заходів щодо:
· досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин;
· охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
· ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря;
· остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан;
· запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва;
· здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.
6. Обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення.
7. Оцінка та аналіз витрат, пов`язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря.
8. Копія повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, розміщене в місцевих друкованих засобах масової інформації.
9. Висновок щодо видачі дозволу установи державної санітарно-епідеміологічної служби.
10. Лист — повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень громадських організацій та громадян.
10. Копія публікації у ЗМІ з інформацією про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.
11. Для отримання дозволу на новостворені стаціонарні джерела - позитивний висновок комплексної державної експертизи або позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.
*перша група – об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом30 календарних днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви.
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
некомплектність документації;
помилки при оформлені документації;
недостовірність інформації;
подання завідомо неправдивої інформації;
відсутність обґрунтувань;
надання звіту інвентаризації стаціонарних джерел, який не відповідає КНД 211.2.3.014-95;
помилки у розрахунках викидів;
невиконання заходів щодо скорочення обсягів викидів, визначених у раніше наданому дозволі;
відсутність інформації щодо відповідної реєстрації організації, яка розробляла документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
відсутність свідоцтва про атестацію лабораторії;
відсутність протоколів інструментально-лабораторних вимірювань;
відсутність офіційно отриманих метеорологічних параметрів, фонових концентрацій, середньорічної та максимальної разової концентрацій;
виявлення ознак об'єкта першої групи;
невідповідність представленої документації наказу Мінприроди України від 09.03.2006 № 108.
Закони України:
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Акти Кабінету Міністрів України:
Постанова КМУ від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», п.п 1,2,3,4 Порядку
Результат надання послуги: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Способи отримання відповіді (результату): Дозвілвручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Заява до УЕПР Миколаївської облдержадміністрації
Опис
2. Анулювання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
· звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
· припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
· припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
· встановлення факту надання в заявіта документах, що додаються до неї,
недостовірної інформації.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява
2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (оригінал).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Перелік підстав для відмови в наданні Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:відсутні.
Закони України: Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання документа дозвільного характеру.
Способи отримання відповіді (результату):
Рішення про анулювання документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис
3. Видача дубліката Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дубліката документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява про видачу дубліката Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
2. пошкоджений документ дозвільного характеру.
Підстава для одержання дубліката документа дозвільного характеру:
· втрата документа дозвільного характеру;
· пошкодження документа дозвільного характеру.
*У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
*Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання дубліката документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру
Перелік підстав для відмови в наданні дубліката документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання дубліката документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача дубліката Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Способи отримання відповіді (результату): дублікат Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис
4. Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Вичерпний перелік документів, необхідних для переоформлення документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява про переоформлення документа дозвільного характеру;
2. документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню;
  1. відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (копія титульної сторінки Статуту установи або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Підстава для переоформлення документа дозвільного характеру:
· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
· зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
* У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання переоформленого документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї.
Перелік підстав для відмови у переоформленні документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання переоформлення документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача переоформленого на новому бланку документа дозвільного характеру
* Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Способи отримання відповіді (результату): переоформлений на новому бланку документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис