Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на розміщення відходів.

Увага!

Враховуючи набуття чинності Закону України від 09.04.14 №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами призупиняється, у зв’язку з відсутністю форми та порядку їх розробки, на строк приведення Кабінетом Міністрів України у відповідність процедури видачі дозволу. Разом з тим, повідомляємо, про те, що дозвіл на розміщення відходів та ліміти на утворення та розміщення відходів скасовано. Про початок прийому документів на отримання зазначеного дозволу буде повідомлено додатково.

Проте, суб’єкти господарювання, у яких загальний показник утворення відходів (Пзув) менше 1000 умовних одиниць на рік, мають можливість зареєструвати декларацію про утворення відходів у 2014 році в обласному дозвільному центрі.

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20___ – 20___ роки

1. Видача Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява (постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005).
2. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів (Додаток 2 до постанови КМУ від 03.08.1998 № 1218) - 2 екз.
3. Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.
4. Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів.
5. Довідка про питомі показники утворення відходів.
6. Копії чинних договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам, завірені підприємством, а для державних та комунальних підприємств, в яких не затверджено фінансових планів, гарантійний лист щодо обов’язку укладання договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам.
7. Довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік. До довідки додається копія звіту за формою № 1 – ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (підстава – наказ Мінприроди України від 07.07.08 №342 (п.1.4. Інструкції).
8. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами (оригінал та копія).
Примітка: Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру :
Загальний термін надання послуги складає 30 робочих дні з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви.
Примітка:
Дозвіл набирає чинності після затвердження ліміту на утворення та розміщення відходів Миколаївською облдержадміністрацією.
Декларація про утворення відходів у відповідному році подається власником відходів згідно з п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07.08.2013 № 748)
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
1. Відсутність заяви замовника.
2. Невідповідність додатка 1 проекту ліміту вимогам Постанови КМУ від 03.08.1998 №1218.
3. Розбіжності у реквізитах власника відходів.
4. Відсутність кодів і найменування груп відходів; не зазначення продукції, що випускається; невірно вказаний рух відходів.
5. Невідповідність в проекті ліміту назв відходів Державному класифікатору відходів ДК 005 – 96 та надання неповного переліку відходів.
6. Відсутність або незадовільно наведений склад властивостей відходів, що утворюються на підприємстві.
7. Невідповідність відомостей про склад і властивості відходів технічному звіту з інвентаризації відходів, реєстровим картам, технічним паспортам відходів.
8. Відсутність в довідці про нормативно допустимі обсяги утворення відходів обґрунтованих розрахунків або посилання на нормативно – технічну документацію та неповне відображення цих даних в додатку 1 проекту ліміту.
9. Невідповідність розрахунку питомих показників утворення відходів вимогам Постанови КМУ від 03.08.1998 №1218.
10. Надання копій недіючих договорів щодо передачі відходів та відходів вторинної сировини, підприємствам, спец підприємствам, що не мають чинних ліцензій на збір і заготівлю вторинної сировини; надання незавірених підприємством копій договорів, або відсутність гарантійних листів щодо обов’язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам для державних та комунальних підприємств.
11. Наявність розбіжностей в інформації щодо визначення класів небезпеки і переліку відходів, наданих в додатку 1 проекту ліміту та у висновку санітарно – епідеміологічної експертизи.
12. Надання висновку санітарно – епідеміологічної експертизи у вигляді ксерокопії, що не відповідає вимогам Постанови КМУ від 03.08.1998 № 1218.
13. Розбіжності даних щодо раніше накопичених відходів у додатку 1 проекту лімітів і звіту за формою № 1 – ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
14. Наявність у проекту лімітів відходів, що віднесені до небезпечних у визначенні, наведеному у Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтому та Зеленому переліках відходів, затверджених Постановою КМУ від 13.07.2000 №1120.
15. Наявність у проекту лімітів твердих побутових відходів, радіоактивних відходів.
Увага !!!
Якщо у процесі розгляду документів, заявник за власною ініціативою змінює вхідні дані в проекті лімітів на утворення та розміщення відходів, то даний проект підлягає новому розгляду у терміни, визначені у п.8.
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) : 3 роки
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру :
Проведення експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру здійснюється у випадках, передбачених ст.13 Закону України «Про екологічну експертизу», ст.20 Закону України «Про відходи».
Закони України:
1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” (стаття 13)
2. Закон України “Про відходи» (стаття 20 пункт к , частина 2 пункту б; стаття 31 пункт в; стаття 32 пункт а; стаття 33)
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (стаття 20 – 4 пункт д)
4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
5. Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова КМУ від 03.08.1998 №1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 07.08.2013 №748)
2. Постанова КМУ від 13.07.2000 №1120 (1120 – 2000 – п) “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»
3. Податковий кодекс України (розділ 8 «Екологічний податок»)
Акти центральних органів виконавчої влади :
1. Державні санітарні правила та норми (ДсанПІН 2.2.7.029 – 99)
2. Технічний паспорт відходу ДСТУ 2195 – 99 від 01.01.2001 пункт 1
3. Наказ Мінприроди від 07.07.2008 № 342 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2008 р. за № 824/15515 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1 – ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»
Акти місцевих органів виконавчої влади :
1. Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2012 № 55-р «Про затвердження Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній державній адміністрації» (пункт 192)
2. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 23.05.2013 № 161- р. «Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації»
3. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 03.01.2012 № 1 - р « Про створення дозвільного центру облдержадміністрації»
Результат надання адміністративної послуги: видача Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 3 роки
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява 1
Опис 1
Зразок проекту лімітів (додаток 2 до Постанови КМУ від 03.08.98 №1218)

Видача дубліката Дозволу

2. Видача дубліката Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дубліката документа дозвільного характеру, а також вимоги до них
1. Заява про видачу дубліката Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки ;
2. Пошкоджений документ дозвільного характеру.
Підстава для одержання дубліката документа дозвільного характеру:
втрата документа дозвільного характеру;
пошкодження документа дозвільного характеру.
*У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
*Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання дубліката документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру
Перелік підстав для відмови в наданні дубліката документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання дубліката документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача дубліката Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки.
Способи отримання відповіді (результату): дублікат Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис

Внесення змін до Дозволу

3. Внесення змін до Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки
Вичерпний перелік документів, необхідних для внесення змін до документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про внесення змін до документудозвільного характеру;
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню;
  1. Відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Підстава для внесення змін до документу дозвільного характеру:
зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
* У разі виникнення підстав для внесення змін до документудозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк внесення змін до документу дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про внесення змін до документудозвільного характеру та документів, що додаються до неї.
Перелік підстав для відмови у внесенні змін до документу дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) внесення змін до документу дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача переоформленого на новому бланку Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки
*Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
УВАГА! Документ до якого не внесенні відповідні зміни в установлений строк є недійсним.
Способи отримання відповіді (результату): переоформлене на новому бланку Погодження проекту лімітів на утворення та розміщення відходів вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява 3
Опис 3

Анулювання Дозволу

4. Анулювання Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) на 20 __ - 20___ роки
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
1. Звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
2. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
4. Встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява;
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає анулюванню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Перелік підстав для відмови в наданні Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Відсутні
Закони України: Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Рішення про анулювання документа дозвільного характеру.
Способи отримання відповіді (результату): Рішення про анулювання документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява 4
Опис 4
Місцезнаходження дозвільного центру:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Тел.. /0512/ 71-06-73, 37-05-75

e-mail: obldozvil@ukr.net