Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

1. Видача Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

1. Видача Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005).
2. Клопотання (заявка) природокористувача, погоджена із власником або постійним користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами.
3. Затверджений ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви.
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту,
порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Закони України:
1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України».
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».


Результат надання послуги: Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значеннявручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Клопотання
Опис

2. Анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

2. Анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Вичерпний перелік документів, необхідних для анулювання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (оригінал).
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
· звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
· припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
· припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
· встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Перелік підстав для відмови в наданні рішення про анулювання документа дозвільного характеру:відсутні.
Закони України: Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання рішення про анулювання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Способи отримання відповіді (результату):
Рішення про анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява

Опис

3. Видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

3. Видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дубліката документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про видачу дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
2. пошкоджений документ дозвільного характеру або підтвердження розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втрату Дозволу.
Підстава для одержання дубліката документа дозвільного характеру:
· втрата документа дозвільного характеру;
· пошкодження документа дозвільного характеру.
*У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
*Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного
характеру
Перелік підстав для відмови в наданні дубліката документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання дубліката документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Способи отримання відповіді (результату): дублікат Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява

Опис

4. Переоформлення Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

4. Переоформлення Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Вичерпний перелік документів, необхідних для переоформлення документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
· Заява про переоформлення документа дозвільного характеру;
· документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню;
· відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Підстава для переоформлення документа дозвільного характеру:
· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
· зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
* У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк переоформлення документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї.
Перелік підстав для відмови у переоформленні документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) переоформлення документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача переоформленого на новому бланку Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
* Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Способи отримання відповіді (результату): переоформлений на новому бланку Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис