Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

1. Видача Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

1. Видача Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005).
2. Клопотання (заявка) природокористувача, погоджена із власником або постійним користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами.
3. Затверджений ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви.
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту,
порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Закони України:
1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України».
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».


Результат надання послуги: Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значеннявручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Клопотання
Опис

2. Анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

2. Анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Вичерпний перелік документів, необхідних для анулювання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (оригінал).
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
· звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
· припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
· припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
· встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Перелік підстав для відмови в наданні рішення про анулювання документа дозвільного характеру:відсутні.
Закони України: Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання рішення про анулювання документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Способи отримання відповіді (результату):
Рішення про анулювання Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява

Опис

3. Видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

3. Видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дубліката документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про видачу дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
2. пошкоджений документ дозвільного характеру або підтвердження розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втрату Дозволу.
Підстава для одержання дубліката документа дозвільного характеру:
· втрата документа дозвільного характеру;
· пошкодження документа дозвільного характеру.
*У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
*Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного
характеру
Перелік підстав для відмови в наданні дубліката документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) надання дубліката документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача дубліката Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Способи отримання відповіді (результату): дублікат Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява

Опис

4. Переоформлення Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

4. Переоформлення Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Вичерпний перелік документів, необхідних для переоформлення документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
· Заява про переоформлення документа дозвільного характеру;
· документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню;
· відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Підстава для переоформлення документа дозвільного характеру:
· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
· зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
* У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк переоформлення документа дозвільного характеру: протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї.
Перелік підстав для відмови у переоформленні документа дозвільного характеру: відсутні.
Платність (безоплатність) переоформлення документа дозвільного характеру: безоплатно.
Результат надання послуги: видача переоформленого на новому бланку Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
* Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Способи отримання відповіді (результату): переоформлений на новому бланку Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження
Заява
Опис