Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на спеціальне водокористування

До уваги водокористувачів!

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України від 10 вересня 2015 року № 11830/13/10-15, з метою упередження отримання негативних висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, звертаємо увагу водокористувачів на правильність та повноту надання інформації в матеріалах для отримання вищезазначеного дозволу.
Зауважуємо, що у направлених на розгляд Державної служби геології та надр України матеріалах для отримання позитивних висновків щодо видачі дозволу на спецводокористування, збільшилась кількість документів, у яких водокористувачами зазначена не повна або неправильна інформація, а саме :
- відсутнє обгрунтування потреби у воді та нормативний розрахунок водоспоживання;
- нормативний розрахунок обгрунтуваня потреби у воді перевищує добову потребу у воді клопотання водокористувача;
- нормативний розрахунок водоспоживання обгрунтування не відповідає нормативно - розрахунковому водоспоживанню клопотання водокористувача;
- потужність свердловини не дозволяє здійснювати заявлений водовідбір;
- відсутні дані про потужність свердловини та інші.
Крім того, водокористувачами, після усунення недоліків повторно, на розгляд Державної служби геології та надр України направляються документи, що містять інші недоліки, які раніше не зазначались у наданих матеріалах, що відповідно не дає змоги надати висновок щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.
.

1. Видача Дозволу на спеціальне водокористування

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:

1. Заява.
2. Заявка (клопотання щодо отримання дозволу на спеціальне водокористування).
3. Обґрунтування потреби у воді на підставі розрахунку водоспоживання, виконаного із застосуванням затверджених ДБН, галузевих норм, індивідуальних поточних нормативів використання питної води та інших нормативних документів.
4. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи) або копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи).
5. Довіреність (за необхідності).
6. Документація щодо визначення права власності або користування: водним об'єктом, водозабірною та водоскидною спорудами, за допомогою яких здійснюється спецводокористування (в т.ч. договір оренди, паспорти артсвердловин).
7. Затверджений проект нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин зі стічними водами (у разі здійснення скиду зворотних вод до водних об'єктів).
8. Інформація стосовно наявності та упорядкування зон санітарної охорони водних об'єктів (в тому числі право користування земельною ділянкою під водозабірною спорудою та водним об'єктом з наданням копій відповідних документів).
9. Схема розташування водозабірних та скидних споруд з зазначенням відстані від водозабору до потенційних джерел забруднення водних об'єктів.
10. Технологічна схема очисних споруд стічних вод, полів фільтрації, біоінженерних споруд (за наявністю).
11. Характеристика очисних споруд стічних вод, полів фільтрації, біоінженерних споруд (за наявністю).
12. Затверджений проект поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (у разі здійснення водопостачання та приймання каналізаційних стоків населення).
13. Ліміт передачі води та прийняття стоків від абонентів (у випадках передбачених законодавством).
14. Копія договору на передачу стічних вод.
15. Копія свідоцтва про атестацію лабораторії, яка задіяна у системі відомчого моніторингу за станом водних об'єктів.
16. Копія договору з підприємством, яке здійснює лабораторний відомчий контроль за якістю зворотних вод, що скидаються у водні об'єкти (у разі відсутності на підприємстві відомчої лабораторії з відповідною галуззю атестації)
17. Звіт за формою 2 — ТП (водгосп) або довідка щодо фактичного водозабору та скиду стічних вод за попередній рік.
18. Копія договору на водопостачання (у разі здійснення вторинного водокористування).
19. Копія паспорту водного об'єкту (у разі використання ставків).
20. Звіт про виконання умов попереднього дозволу на спецводокористування у разі його наявності.
21. Висновок державної екологічної експертизи , відповідно до п. 11;
22. Рекомендації (висновки) спеціалізованих геологічних підприємств, установ, відомств або організацій (відповідно до п. 5.3 (за наявності)
Докумети заявника надаються з оригінальним підписом та мокрою печаткою, інші документи заявник завіряє у встановленому порядку.
Заявник подає до дозвільного центру:
· у разі використання поверхневих вод — 1 оригінал та 1 копію;
· у разі використання підземних вод 1 оригінал та 2 копії;
· у разі використання лікувальних вод 1 оригінал та 3 копії.
У разі наявості додаткових матеріалів, які можуть вплинути на прийняття рішення щодо видачі дозволу на спецводокористування, заявник може подати їх додатково у пакеті документів
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи. Заява та відповідні документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів дозвільним центром облдержадміністрації та підписом відповідальної особи.
Строк надання документа дозвільного характеру: Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів з дня надання на розгляд заяви та вчасного, згідно з термінами визначеними ст.49 Водного кодексу України, надходження відповідних документів до дозвільного органу.
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на спецводокористування, згідно із п.6.
2. Надання документів без відповідних підписів і печаток, без завірених у встановленому порядку копій.
3. Відсутність підтвердження права на отримання дозволу на спецводокористування.
4. Відсутність в клопотанні щодо отримання дозволу на спецводокористування інформації в повному обсязі.
5. Відсутність позитивних висновків, відсутність висновків або не визначення відповідних центральних органів виконавчої влади щодо можливості видачі дозволу на спецводокористування.
6. Надання недостовірної інформації.
7. Невідповідність обсягів водоспоживання та водовідведення у наданих водокористувачем документах.
8. Невиконання умов спеціального водокористування, встановлених у попередньому дозволі.
9. Відсутність звіту про виконання умов попереднього дозволу на спецводокористування (у разі його наявності).
10. Відсутність даних стосовно наявності та упорядкування зон санітарної охорони водних об'єктів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів” від 18.12.1998 №2024 (в тому числі права користування земельною ділянкою під водозабірною спорудою та водним об'єктом з наданням копій відповідних документів).
11. Відсутність документації щодо визначення права власності або користування водним об'єктом, водозабірною та водоскидною спорудами, за допомогою яких здійснюється спецводокористування (в т.ч. договір оренди, паспорти артсвердловини)
12. Відсутність звіту за формою 2 — ТП (водгосп) або довідки щодо фактичного водозабору та скиду стічних вод за попередній рік.
13. Необґрунтовані зміни умов водокористування у порівнянні з умовами, при яких було отримано попередній дозвіл на спецводокористування.
14. Відсутність затвердженого нормативу ГДС у разі здійснення водокористувачем скиду зворотних (стічних) вод до водних об'єктів.
15. Відсутність у первинного водокористувача дозволу на спецводокористування (у разі видачі дозволів для вторинних водокористувачів)
16. Наявність звернення органів податкової служби щодо боргу зі сплати збору за спеціальне водокористування.
17. Надання пакету документів для отримання дозволу на спецводокористування з водного об'єкту місцевого значення.
18. Відсутність висновку державної екологічної експертизи , відповідно до п.11;
19. Помилки при оформленні документації.
20. Відсутність законних підстав для здійснення діяльності з спецводокористування.
Закони України:
Закон України “ Водний кодекс України”
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст.38)
Закон України “Про екологічну експертизу”(ст.13)
Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.70)
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова КМУ від 13.03.2002 року №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459”
Акти центральних органів виконавчої влади:
лист державної служби геології та надр України від 21.07.2014 №10315/02/10 — 14 (має рекомендаційний характер)
Строк дії документа дозвільного характеру: Спецводокористування може бути короткострокове (до трьох років) або довгострокове (від трьох до двадцяти п'ти років)
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру:
Проведеннядержавної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру: Безоплатно.
Результат надання послуги: Видача Дозволу на спеціальне водокористування.
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
1. Заява
2. Опис
3. Заявка (Клопотання)

2. Видача Дубліката Дозволу на спеціальне водокористування

Підставами для отримання дубліката документа дозвільного характеру є:

· втрата документа дозвільного характеру
· пошкодження документа дозвільного характеру
У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру. У разі якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження подається заява про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про видачу дубліката Дозволу на спеціальне водокористування.
2. Непридатний для використання Дозвіл на спеціальне водокористування (у разі його пошкодження).
Строк надання документа дозвільного характеру: Дублікат дозволу видається заявникові протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
УВАГА! Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Закони України:
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Видача Дубліката Дозволу на спеціальне водокористування.
Способи отримання відповіді (результату): Дублікат документа дозвільного характеру видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис

3. Переоформлення Дозволу на спеціальне водокористування

Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:
- зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця
- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання
У разі настання підстав для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати державному адміністратору заяву про переоформлення дозволу разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії,зазначеного у дозволі, що переоформлявся.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про переоформлення дозволу на спеціальне водокористування.
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
3. Відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців або копія титульного листа Статуту).
Строк надання документа дозвільного характеру: Переоформлений документ дозвільного характеру видається протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви про переоформлення дозволу.
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру: Відсутні.
Закони України:
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Видача переоформленого Дозволу на спеціальне водокористування.
Способи отримання відповіді (результату): переоформлений Дозвіл видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис

4. Анулювання Дозволу на спеціальне водокористування

Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
· звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру
· припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація)
· припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
· встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про анулювання Дозволу на спеціальне водокористування
2. Дозвіл на спеціальне водокористування №_________ від ________ року (оригінал)
Примітка. Заява та документи подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву.
Закони України:
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно.
Строк надання документа дозвільного характеру: Рішення про анулювання дозволу видається не пізніше п'ятиробочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання Дозволу на спеціальне водокористування
Способи отримання відповіді (результату): Рішення про анулювання Дозволу видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис

Місцезнаходження дозвільного центру:

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Тел.. /0512/ 71-06-73, 71-06-74
e-mail: obldozvil@ukr.net