Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Декларація про утворення відходів у відповідному році

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
УВАГА!
Декларація про утворення відходів подається 1 раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до Центру надання адміністративних послуг,який передає її дозвільному органу, або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами з 1 січня до 20 лютого року , що настає за звітним.
Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб'єкта господарювання.
(Форма декларації про відходи наведена у додатку до Порядку подання декларації про відходи та її форми згідно до Постанови КМУ від 18.02.2016 №118)
Примітка: Декларація подається державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника.
Строк надання документа дозвільного характеру :
Зареєстрована Декларація в 1 екземплярі передається державним адміністратором особисто суб'єкту господарювання (керівнику юридичної особи, фізичній особі - підприємцю) або уповноваженій ним особі
Перелік підстав для відмови в наданні документа дозвільного характеру:
Не передбачається
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру:
безоплатно
Строк дії документа дозвільного характеру: 1 рік
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова КМУ від 18.02.2016 №118”Про затвердженняПорядку подання декларації про відхои та її форми”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».
Акти місцевих органів виконавчої влади :
Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 03.01.2012 № 1 - р «Про створення дозвільного центру облдержадміністрації»
Результат надання адміністративної послуги: видача зареєстрованої Декларації про утворення відходів на 1 рік
Способи отримання відповіді (результату): Декларація про утворення відходів в 1 екземплярі вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації.
Інформація щодо кількості екземплярів у паперовій формі,електронної форми та порядку функціонування електронної системи реєстрації відповідної декларації буде розміщена додатково.