Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру:

1. Заява (Постанова КМУ від 07.12.2005 №1176)
2. Заявка, у якій вказуються терміни перевезення, маршрут руху (із зазначенням назв автомобільних доріг та вулиць усіх населених пунктів по яких планується рух), адреси і телефон відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, інформація про транспортний засіб, його марку, державний реєстраційний номер, інформацію про вантаж (транспортна назва, визначена відповідно до розділу 3.1.2 додатку А до ДПНВ, клас (у випадку 1-го класу небезпеки - підклас) небезпеки, № ООН, група пакування небезпечного вантажу, якщо така визначена), його кількість, П.І.Б. уповноваженого з питань безпеки перевезень та водія.
3. Копія свідоцтва уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (НВ).
4. Копії ДОПНВ- свідоцтв водіїв, що перевозять небезпечні вантажі.
5. Копії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення НВ.
6. Копія чинного договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.
7. У разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних органів, відповідні копії цього погодження або дозволу.
8. Документ, що підтверджує сплату за послуги ДАІ.

Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи

Додаткова інформація:

Строк дії документа дозвільного характеру: Не повинен перевищувати 3 (три) місяці та може обмежуватися термінами дії документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
Платність видачі документа дозвільного характеру : Платно
Розмір плати: 95 грн.
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
Отримувач – ГУ НП в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ – 40108735, p/p 37119054192657, банк отримувача – Держказначейська служба України, м.Київ, МФО: 820172, призначення платежу: *;14001440;017031;
Термінове оформлення та видача документів щодо погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів - сума 190 грн.
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
Отримувач – ГУ НП в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ – 40108735, p/p 37119054192657, банк отримувача – Держказначейська служба України, м.Київ, МФО: 820172, призначення платежу: *;14001440;017051;
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: протягом 5-ти робочих днів
Закони України:
1.Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 №1644-ІІІ (ст.16).
2.Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 №2806-IV (ст.4-1).
3. Закон України “Про приєднання України до Європейскої Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” від 02.03.2000 №1511-111
Акти Кабінету Міністрів України:
1.Постанова КМУ від 14.04.1997 №341 «Положення про Державтоінспекцію МВС України» .
2.Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 «Про правила дорожнього руху» зі змінами та доповненнями.
3. Постанова КМУ від 01.06.2002 №733 «Про порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» .
4. Постанова КМУ від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».
5. Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 .«Про перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби і розміру плати за їх надання»
6. Постанова КМУ від 21.05.2009 №526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
7. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 “Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг”
Акти центральних органів виконавчої влади:
1.Наказ МВС України від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 №1040/9639 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МВС України від 27.06.2006 №613 “Про внесення змін і доповнень до Правил перевезення небезпечних вантажів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.07.2006 №858/12732
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:
1.Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 “Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг”
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком (відсутність заявки; відсутність або закінчення терміну дії одного з необхідних документів згідно із встановленим вичерпним переліком; не надання документу, що підтверджує сплату за послуги ДАІ; надання перевізником документів на небезпечний вантаж, заборонений для перевезення автомобільним транспортом; невірна ідентифікація небезпечного вантажу, яка не дозволяє визначити умови його перевезення).
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей (документи, надані перевізником, відповідають установленим вимогам, але не можуть застосовуватися для перевезення небезпечного вантажу, указаного перевізником у наданих документах, зазначеним способом або за вказаним маршрутом; проходження маршруту через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху, а також по дорогам, рух якими транспортними засобами, указаними в поданих документах, заборонено; перевізником не призначено уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів).
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Файли для завантаження
1. Заява
2. Заявка на погодження маршруту

3. Опис