Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Висновок щодо можливості розташування кіосків, павільйонів, пересувних торгівельних пунктів та інших споруд торгівельно-побутового призначення і об'єктів дорожнього сервісу з виїздом на місце (в разі потреби) для проведення обстеження території або окреми

Документи, які подаються державному адміністратору:
1. Заява на одержання суб’єктом господарювання документів дозвільного характеру (за формою, затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 №1176).
2. Лист архітектури щодо можливості розташування об’єкту.
3. Ситуаційна схема або генеральний план розміщення об’єкту.
4. Документ, що підтверджує сплату за послуги ДАІ.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Додаткова інформація:
Строк дії документа дозвільного характеру: Відповідно дозволу робочого органу.
Платність видачі документа дозвільного характеру : Платно
Розмір плати: 190 грн.
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
Отримувач – ГУ НП в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ – 40108735, p/p 37119054192657, банк отримувача – Держказначейська служба України, м.Київ, МФО: 820172,призначення платежу: *;14001440;040012;
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: протягом 5-ти робочих днів
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру: Обстеження ( в разі потреби) з виїздом на місце території або обстеження окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, розміщення об’єктів дорожньої інфраструктури, авто кооперативів, споруд дорожнього сервісу, установлення рекламних носіїв.
Платність проведення експертизи (обстеження): Платно
Розмір плати: 177 грн.
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
Отримувач – ГУ НП в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ – 40108735, p/p 37119054192657, банк отримувача – Держказначейська служба України, м.Київ, МФО: 820172, призначення платежу: *;14001440;038012;
Закони України:
1. Закон України «Про автомобільні дороги» (ст. 17,37)
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 №2806-IV.
3 Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-ХІІ (ст.9,25,52-1)
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова КМУ від 14.04.1997 №341 «Про положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України».
2. Постанова КМУ від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства».
3. Постанова КМУ від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
4. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг».
Акти центральних органів виконавчої влади:
1. ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».
2. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».
3. ДБН А.2.2.-3-04 «Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації для будівництва».
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:
1. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг».
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей (розміщення об'єкту з порушенням вимог пункту 3.7 ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, пунктів 26-36 Постанови КМУ від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Файли для завантаження
1. Заява
2. Опис