Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Документи, які подаються державному адміністратору:
1. Заява.
2. Установчі документи суб’єкта господарювання:
Юридична особа: копія статуту (положення), копія довідки з ЄДРПОУ.
Фізична особа-підприємець: копія паспорту; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності); копія довідки про взяття на облік платника податків.
3. Зазначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування та орієнтований розмір земельної ділянки, необхідної під розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.
4. Висновок екологічної експертизи у випадках і в порядку, що встановлюються законом (ст.61 Лісового кодексу України)
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Додаткова інформація:
Строк дії документа дозвільного характеру: Необмежений.
Платність видачі документа дозвільного характеру: Безоплатно
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: Протягом 10 робочих днів.
Необхідність отримання погоджень, передбачених чинним законодавством для отримання документу дозвільного характеру: Обов’язкове.
Орган, що погоджує документ дозвільного характеру: Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Миколаївській області.
54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16
тел.: (0512) 46-02-41, факс: 46-04-27
Закони України:
1. ст. 59 Лісового кодексу України .
2. ст. 57 Земельного кодексу України.
3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 №2806-IV
Акти Кабінету Міністрів України:
1. Постанова КМУ №1176 від 07.12.2005 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру"
2. Постанова КМУ №761 від 23.05.07 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів"
3. Розпорядження КМУ від 06.06.2011 № 491-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання»
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
4. Невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 61Лісового кодексу України).
Файли для завантаження

  Заява
Формат: DOC | Добавлен: 25/04/2013 14:59:49
50Kb Скачать Завантажити
  Опис
Формат: DOC | Добавлен: 25/04/2013 14:59:59
34Kb Скачать Завантажити