Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

1. Видача Експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява.
2. Довідка про здатність провадити відповідну діяльність, в якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи. Підпис зазначеної особи скріплюється печаткою (у разі її наявності).
3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.
Необхідність проведення експертизи ( обстеження).У разі необхідності проводиться експертиза (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру. Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 10 робочих днів від дня надходження заяви та документів.
У разі реконструкції або будівництва нових потужностей (об'єктів) чи встановлення нової виробничої лінії оператор потужностей повинен подати не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку експлуатації заяву державному адміністратору дозвільного центру.
Інспектування в такому разі потужності (об'єкта) проводиться протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви. Зазначений строк може бути продовжено за мотивованим рішенням державного органу ветеринарної медицини до 90 календарних днів.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру:10 робочих днів
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Закони України:
Закон України «Про ветеринарну медицину».
Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI.
Акти Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №978 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу».
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 №1249 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №978 і від 22.12.2010 №1175».
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява

Опис

2. Видача дубліката Експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Підставами для отримання дубліката документа дозвільного характеру є:

· втрата документа дозвільного характеру;

·        пошкодження документа дозвільного характеру. 

У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дубліката документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Непридатний для використання документ дозвільного характеру (у разі пошкодження).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: Протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
Перелік підстав для відмови у наданні дубліката документа дозвільного характеру: Відсутні
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: За видачу дубліката документа дозвільного характеру, у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України
Результат надання послуги: Отримання дубліката Експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Способи отримання відповіді (результату): Дублікат документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис

3. Переоформлення Експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:

· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

·         зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання. 

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.

Вичерпний перелік документів, необхідних для переоформлення документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява.
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
3. Відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання переоформленого документа дозвільного характеру: Протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї.
Перелік підстав для відмови у переоформленні документа дозвільного характеру: Відсутні.
Платність (безоплатність) надання переоформлення документа дозвільного характеру: За переоформлення документа дозвільного характеру, у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України
Результат надання послуги: Переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру
* Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Способи отримання відповіді (результату): Переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис

4. Анулювання Експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
1. Звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру.
2. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація).
3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
4. Встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає анулюванню.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Перелік підстав для відмови в наданні Рішення про анулювання документа дозвільного характеру:Відсутні.
Закони України:
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання документа дозвільного характеру.
Способи отримання відповіді (результату): Рішення про анулювання документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
Місцезнаходження дозвільного центру:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Тел.. /0512/ 71-06-74, 37-05-75

e-mail: obldozvil@ukr.net