Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Документи, які подаються державному адміністратору:

1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005)
2. Заява (постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461
3. Акт готовності об'єкта до експлуатації (додаток 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461)
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження (зразок документа на сайті www.mk.gov.ua. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Додаткова інформація:
Строк надання послуги: Десять робочих днів з дня реєстрації заяви.
Строк дії документа дозвільного характеру:
Не визначено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Платність видачі документа дозвільного характеру : Платно
Розмір плати :
- для об’єктів IV категорії складності - 4,6 мінімальної заробітної плати
- для об’єктів V категорії складності -5,2 мінімальної заробітної плати
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 10 робочих днів з дати подання відповідних документів.
Закони України:
1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від17.02.2011 №3038-VI;
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:
1. ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від17.02.2011 №3038-VI
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»
Розрахунковий рахунок для внесення плати
Отримувач: УДКСУ у Дніпропетровському районі м. Києва
Код 38012871
ГУДКСУ України у м. Києві
МФО 820019; р/р 31115028700005
За сертифікат, згідно з Постановою КМУ від 13.04.2011 № 461
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. - неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
2. - виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
3. - невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.
Файли для завантаження
1. Заява
2. Заява до УДАБІ
3. Опис