Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Документи, які подаються державному адміністратору:

¨ Заява (постанова КМУ від 07.12.05 № 1176)
¨ Заява (постанова КМУ від 13.04.11 № 466)
¨ Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору оренди/суперфіцію.
Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому порядку:
¨ Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта
¨ Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку ( подаеться у разі потреби)
Копії документів про призначення (накази, договори):
¨ осіб, здійснюють авторський нагляд
¨ осіб, які здійснюють технічний нагляд
¨ осіб, відповідальних за виконання робіт
¨ Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, подаються з 1 червня 2012р.
1. Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Додаткова інформація:
Строк дії документа дозвільного характеру:
До завершення будівництва
Платність видачі документа дозвільного характеру : безоплатно
Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:
1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
Підстави для анулювання:
1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
2) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;
3) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
Закони України:
1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від17.02.2011 №3038-VI;
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
2. невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3. виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
Файли для завантаження
1. Заява
2. Заява на УДБАІ
3. Опис