Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

1. Видача Дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява.
2. Довідка про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині). У разі якщо наукові установи (організації, підприємства) не можуть власними силами здійснювати контрольний або дослідний вилов, у Довідці зазначаються рибальські судна (плавзасоби), знаряддя лову та рибоприймальні пункти співвиконавця.
3. Програма виконання робіт, в якій зазначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.
Примітка. Дозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об’єкт (його частину) в районі діяльності Миколаїврибоохорони. Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України.
Порядок та спосіб надання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи. Заява та відповідні документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів дозвільним центром облдержадміністрації та підписом відповідальної особи.
Строк надання документа дозвільного характеру: Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Несвоєчасне подання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, який подається до дня державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів.
2. Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу.
3. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.
4. Відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства).
5. Відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів.
6. Систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.
7. Несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству.
8. Наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом.
9. Використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Закони України:
Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
Закон України "Про адміністративні послуги"
Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова КМУ від 30.10.2013 № 801 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно.
Результат надання послуги: Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
1. Заява
2. Опис
3. Довідка про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині)
2. Видача Дубліката Дозволу на спеціальне використання
водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об’єктах (їх частинах)
Підставами для отримання дубліката документа дозвільного характеру є:

· втрата документа дозвільного характеру

·  пошкодження документа дозвільного характеру 

Порядок та спосіб надання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру. У разі якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження подається заява про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Непридатний для використання документ дозвільного характеру (у разі його пошкодження).
Строк надання документа дозвільного характеру: Дублікат дозволу видається заявникові протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
УВАГА! Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Закони України:
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова КМУ від 30.10.2013 № 801 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Дублікат дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Способи отримання відповіді (результату): Дублікат документа дозвільного характеру видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
3. Переоформлення Дозволу на спеціальне використання
водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об’єктах (їх частинах)
Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:

· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця

·  зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання

Порядок та спосіб надання документів, необхідних для переоформлення дозволу: У разі настання підстав для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати державному адміністратору заяву про переоформлення дозволу разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.

Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії,зазначеного у дозволі, що переоформлявся.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про переоформлення дозволу
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню
3. Відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Строк надання документа дозвільного характеру: Переоформлений документ дозвільного характеру видається протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви про переоформлення дозволу.
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання переоформленого дозволу у неповному обсязі.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Закони України:
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова КМУ від 30.10.2013 № 801"Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
Способи отримання відповіді (результату): переоформлений дозвіл видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
4. Анулювання дозволу на спеціальне використання
водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об'єктах (їх частинах)
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
· звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру
· припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація)
· припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
· встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації
· систематичні грубі (три і більше) порушення протягом попереднього року вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів
· рішення суду про скасування дозволу
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява про анулювання дозволу.
Порядок та спосіб надання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: Заява подається державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву.
Закони України:
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова КМУ від 30.10.2013 № 801 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно.
Строк надання документа дозвільного характеру: Рішення про анулювання дозволу видається не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Результат надання послуги: Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Способи отримання відповіді (результату): Рішення про анулювання дозволу видається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
Місцезнаходження дозвільного центру:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Тел.. /0512/ 71-06-73, 71-06-79, 71-06-74
e-mail: obldozvil@ukr.net