Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

1. Видача Дозволу на експлуатацію машин, механізмів,устаткування

підвищеної небезпеки
Документи, які подаються державному адміністратору:
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005)
2. Висновок експертизи:
- на експлуатацію машин , механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк дії документа дозвільного характеру: 5 років
Платність видачі документа дозвільного характеру: Безоплатно
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 10 робочих днів
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру:
Висновок експертизи, який надається до заяви:
- на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування;
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження): Платно
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2009р. №1251 "Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб"єкта господарювання"
Розмір плати проведення експертизи (обстеження): відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2009р. №1251 "Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб"єкта господарювання"
Розрахункові рахунки для внесення плати: на розрахункові рахунки експертної організації.
Закони України:
1. Закон України “Про охорону праці”
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
Акти центральних органів виконавчої влади:
наказ Держгірпромнагляду «Про видачу дозволів» від 26.12.2011 №115
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог
2. Подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш ніж за рік до дня подання заяви
3. Встановлення згідно з висновком експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
Файли для завантаження
1. Заява
2. Опис
2. Видача дублікату Дозволу на експлуатацію машин, механізмів,устаткування
підвищеної небезпеки
Підставами для отримання дубліката документа дозвільного характеру є:
· втрата документа дозвільного характеру;
· пошкодження документа дозвільного характеру.
У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Непридатний для використання документ дозвільного характеру (у разі пошкодження).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: Протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру: Письмове повідомлення суб’єкта господарювання про зупинення розгляду документів
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Результат надання послуги: Отримання дубліката дозволу
Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
Способи отримання відповіді (результату): Дублікат документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
3. Переоформлення Дозволу на експлуатацію машин, механізмів,устаткування
підвищеної небезпеки
Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:
· зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
· зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005)
2. Документ дозвільного характеру, що підлягає переоформленню;
3. Відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Строк надання документа дозвільного характеру: протягом 2 робочих днів з дати надходження передбачених документів
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організації України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зазначеного у дозволі.
Закони України:
1. Закон України “Про охорону праці”
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
Акти центральних органів виконавчої влади:
наказ Держгірпромнагляду «Про видачу дозволів» від 26.12.2011 №115
Результат надання послуги: Дозвіл
Способи отримання відповіді (результату): Дозвіл вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
УВАГА! Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Файли для завантаження:
Заява
Опис
4. Анулювання Дозволу на експлуатацію машин, механізмів,устаткування
підвищеної небезпеки
Підставами для анулювання документа дозвільного характеру є:
1. Звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
2. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;
4. Встановлення факту надання в заяві та в документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
5. Повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
6. Виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
7. Створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, а також вимоги до них:
1. Заява
2. Оригінал документу дозвільного характеру.
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом 10 робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.
Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.
Строк надання документа дозвільного характеру: Рішення щодо анулювання документу дозвільного характеру приймається після надходження відповідних документів та протягом п’яти днів копія направляється роботодавцю.
Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру: Відсутні
Закони України:
1. Закон України “Про охорону праці”
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Платність (безоплатність) надання документа дозвільного характеру: Безоплатно
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
Акти центральних органів виконавчої влади:
наказ Держгірпромнагляду «Про видачу дозволів» від 26.12.2011 №115
Результат надання послуги: Рішення про анулювання документу дозвільного характеру
У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог Постанови КМУ від 26.10.2011 № 1107
Способи отримання відповіді (результату): Рішення про анулювання документа дозвільного характеру вручається особисто під підпис у дозвільному центрі облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами поштового зв`язку.
Файли для завантаження:
Заява
Опис