Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби УкраїниПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим


�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Документи, які подаються державному адміністратору:
1. Письмова заява власника, або уповноваженої власником особи (за дорученням власника, посвідченим у встановленому порядку) за встановленою формою.
2. Заява одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника, якщо ТТЗ належить неповнолітній або малолітній особі.
3. Акт технічного огляду.
4. Позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцям експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).
5. Копія паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років) або свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років), засвідчена власником.
6. Копії документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу, засвідченні у встановленому порядку, а саме:
 • довідкою-рахунком, яка видана підприємством-виготовлювачем, або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521);
 • актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;
 • договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
 • договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
 • вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);
 • рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;
 • виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;
 • рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;
 • договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;
 • іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.
7. Копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи), засвідчена у встановленому порядку.
8. Копії експлуатаційної документації.
9. Копія документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду, засвідчена у встановленому порядку.
10. Засвідчена у встановленому порядку копія сертифіката відповідності, свідоцтво про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.
11. Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного або іншого транспортного засобу з позначкою про зняття з обліку (для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку).
12. Письмова згода співвласників щодо реєстрації за одним з них технологічного транспортного засобу (для реєстрації технологічного транспортного засобу,який належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності).
13. Копія статуту про правонаступництво та передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення суб’єкта господарської діяльності).
14. Копія розподільного балансу (у разі поділу суб’єкта господарської діяльності), засвідчена у встановленому порядку.
15. Копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою (для реєстрації технологічного більше 5 років експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про його попередню реєстрацію).
Примітка. Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою — підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
Підстава для одержання адміністративної послуги: придбання технологічних транспортних засобів, або виникнення інших законних підстав на їх використання.
Платність одержання адміністративної послуги: Безоплатно
Строк надання адміністративної послуги: не більше ніж 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.
Закони України:
Закон України “Про дорожній рух” (стаття 34 частина 7)
Закон України “Про адміністративні послуги” (пункт 3 стаття 3)
Податковий Кодекс України (вимоги розділу VII стаття 237)
Акти Кабінету Міністрів України:
постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»
Акти центральних органів виконавчої влади:
розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” від 16.05.2014 року №523-р (пункт 32 Переліку адміністративних послуг виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначеного Додатком до розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р).
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:
1.Неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог.
2.Накладання арешту на технологічний транспортний засіб та накладання заборони відчуження.
Файли для завантаження
1. Заява для юридичних осіб
2. Заява для фізичних осіб

3. Опис