Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 12 Січня 2012 № 7

Про порядок створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту (цивільної оборони) при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радахМИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
Від 12 січня 2012 року № 7-р
 
Про порядок створення та організації роботи
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту
(цивільної оборони) при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 2
Закону України ,
статті 33, 34 Закону України ,
статті 5 Закону України , статті 4 Закону України , пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на
підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС
України від 23.04.01 №97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
06.06.01 за №, наказу МНС України від
07.06.11 № «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах» та з метою підвищення ефективності
просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій
при виникненні надзвичайних ситуацій серед населення, яке не зайняте у сфері
виробництва та обслуговування:
 
1. Доручити райдержадміністраціям та
запропонувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад:
 
1.1. Сприяти в установленому чинним
законодавством порядку створенню консультаційних пунктів для ведення
просвітницько-інформаційної роботи з населенням з питань захисту і дій при
виникненні надзвичайних подій при сільських (селищних) радах,
житлово-експлуатаційних організаціях, незалежно від форм власності, відомчого
підпорядкування та визначити осіб, відповідальних за організацію роботи щодо
створення і сприяння діяльності консультаційних пунктів.
Термін: 01.03.12
 
1.2. Забезпечити контроль за
матеріально-технічним оснащенням і роботою консультаційних пунктів.
 
1.3. Проводити огляд-конкурс на кращу
матеріально-технічну базу консультаційних пунктів щороку у вересні.
 
1.4. Надавати управлінню з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації уточнені дані про розвиток мережі консультаційних пунктів
області, стан матеріально-технічної бази консультаційних пунктів та результати
огляду-конкурсу на кращу матеріально-технічну базу консультаційних пунктів
щороку до 1 грудня.
 
1.5. Інформацію про виконання п. 1.1 з копіями
відповідних розпоряджень (рішень) надати управлінню з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації.
Термін: 15.03.12
 
 
2. Затвердити Примірне положення про
консультаційні пункти з питань цивільного захисту (цивільної оборони) при
житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (далі –
консультаційні пункти) (додається).
 
 
3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації (Камінському):
 
3.1. Здійснювати контроль за організацією та
ходом створення консультаційних пунктів на території міст обласного значення та
районів області.
 
3.2. Уточнювати дані про розвиток мережі
консультаційних пунктів області щороку за станом на 1 грудня.
 
 
4. Запропонувати управлінню
Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (Фісенку) та доручити управлінню з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (Камінському) протягом року
забезпечити проведення перевірок з контролю за виконанням підприємствами,
установами та організаціями області вимог, встановлених нормативними документами,
стосовно створення та діяльності консультаційних пунктів.
 
 
5. Запропонувати навчально-методичному центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області
(Корчинському):
 
5.1. Організувати проведення занять з
відповідальними за роботу консультаційних пунктів протягом року.
 
5.2. До 01.03.12 розробити для консультаційних
пунктів варіанти їх оформлення наочними просвітницько-інформаційними
матеріалами з питань цивільного захисту та охорони життя і здоров’я людини у
надзвичайних побутових або нестандартних ситуаціях (стенди, рекомендації,
пам’ятки, брошури тощо), а також зразки інформаційно-довідкових куточків з
питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій області.
 
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження
покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г.Б.
 
 
Голова облдержадміністрації                                                                          М.П. Круглов
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
облдержадміністрації
12.01.2012 № 7-р
 
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційні пункти з питань цивільного
захисту (цивільної оборони)
при житлово-експлуатаційних організаціях та
сільських (селищних) радах
 
І. Загальні
положення
 
1.1. Це Примірне положення визначає єдині
вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з
питань цивільного захисту (цивільної оборони) при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах.
Консультаційні пункти з питань цивільного
захисту (цивільної оборони) при житлово-експлуатаційних організаціях та
сільських (селищних) радах (далі – консультаційні пункти) є осередками
просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення
відповідної адміністративної території з питань цивільного захисту та дій при
виникненні надзвичайних ситуацій. Метою функціонування консультаційних пунктів
є виконання завдань з навчання незайнятого у сфері виробництва та
обслуговування населення захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих
побутових або нестандартних ситуацій.
 
1.2. Діяльність консультаційних пунктів
організовується відповідно до вимог статті 2 Закону України «Про цивільну оборону»,
статей 33, 34 Закону України ,
статті 5 Закону України , статті 4 Закону України , пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на
підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС
України від 23.04.01 №97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
06.06.01 за №, наказу МНС України від
07.06.11 № «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах» та інших нормативно-правових і
організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій у
надзвичайних ситуаціях.
 
1.3. Мережа консультаційних пунктів на
території міст обласного значення, районів області визначається розпорядженнями
міських голів та голів райдержадміністрацій.
Консультаційні пункти створюються при
житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та
підпорядкування, житлово-будівельних кооперативах, об’єднаннях співвласників
багатоквартирних житлових будинків тощо (далі - ЖЕО) та при сільських
(селищних) радах.
Один консультаційний пункт може обслуговувати
мешканців групи будинків (мікрорайон), у яких мешкає не більше 1500-2000
громадян, не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування.
Населення, яке мешкає у власних будинках,
розпорядженнями міських (міст обласного значення) голів та голів
райдержадміністрацій закріплюється для навчання за відповідними
консультаційними пунктами за територіальним принципом.
 
1.4. На підставі розпоряджень міських (міст
обласного значення) голів, голів райдержадміністрацій консультаційні пункти при
ЖЕО, сільських (селищних) радах створюються відповідно наказами їх керівників,
розпорядженнями сільських (селищних) голів, у яких зазначаються:
перелік приміщень, які виділені для
розташування пункту та строки його обладнання;
мікрорайон (група будинків тощо), мешканці
яких охоплюються навчанням у пункті;
посадові особи органу місцевого
самоврядування, організації, при яких створюється консультаційний пункт, які
відповідальні за створення, обладнання пункту, особа, відповідальна за
організацію роботи пункту;
кількість консультантів-фахівців різних напрямів
(цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки,
охорони праці тощо), які залучаються до роботи пункту на громадських засадах;
порядок роботи пункту та організації
проведення консультацій;
порядок взаємодії пункту з керівництвом
об’єктів потенційної небезпеки щодо забезпечення надходження від них інформації
про стан безпеки;
порядок роботи з населенням, організаціями,
підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту
на консультаційних пунктах на місцях;
порядок забезпечення пункту необхідним майном,
літературою, навчальними посібниками та технічними засобами;
облік та звітність про проведену пунктом за
рік роботу;
особа, відповідальна за виконання наказу
(розпорядження, рішення).
 
1.5. У повсякденній діяльності консультаційні
пункти керуються положеннями про них.
Положення про консультаційний пункт
розробляється посадовою особою ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка відповідає
за питання цивільного захисту організації (органу місцевого самоврядування)
відповідно до вимог нормативних документів та цього Примірного положення та
погоджується з структурним підрозділом з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації, виконавчого комітету міської (міста обласного значення)
ради та затверджується керівником ЖЕО, сільським (селищним) головою.
 
1.6. Загальне керівництво консультаційним
пунктом здійснюють сільські (селищні) голови, керівники організацій на базі,
яких створено консультаційні пункти.
 
1.7. Контроль за діяльністю консультаційних
пунктів здійснюється:
посадовими особами сільських (селищних) рад,
ЖЕО, при яких створено консультаційні пункти та працівниками структурних
підрозділів з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, міських (міст
обласного значення) рад;
структурними підрозділами з питань
надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення)
рад під час перевірок стану цивільного захисту об’єктів, на базі яких створено
консультаційні пункти та при проведенні щорічних оглядів-конкурсів на кращий
консультаційний пункт;
управлінням з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації – у ході перевірки стану цивільного захисту районів та
міст області.
 
1.8. Консультаційно-методична допомога з організації
роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівниками
територіальних курсів (далі - курси), навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності (далі - центру).
 
ІІ. Завдання
консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення
 
2.1. Головним завданням консультаційних
пунктів є:
участь у підготовці населення, незайнятого у
сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій при виникненні
надзвичайних ситуацій за тематикою консультацій, що рекомендована МНС України;
сприяння розвитку громадської свідомості щодо
особистої та колективної безпеки;
підвищення рівня морально-психологічного стану
громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.
 
2.2. Відповідно до покладених завдань
консультаційні пункти забезпечують:
доведення до населення, незайнятого у сфері
виробництва та обслуговування правил та рекомендацій щодо:
дій при виникненні надзвичайних ситуацій та
проявів терористичних актів;
застосування засобів індивідуального та
колективного захисту;
надання першої медичної само- та
взаємодопомоги постраждалим;
поведінки в несприятливих побутових і
нестандартних ситуаціях;
забезпечення особистої та колективної
безпечної життєдіяльності в різні пори року;
створення умов для самостійного вивчення
населенням матеріалів посібників, пам’яток, іншого друкованого
навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального
циклу теле- та радіопередач;
надання інформації населенню щодо прав та обов’язків
громадян України у сфері цивільного захисту;
участі в інформаційно-просвітницькій роботі і
пропаганді знань серед населення з питань заходів цивільного захисту, які
сплановані та проводяться в області, а також роз’яснення правил поведінки при
виникненні надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій
(організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах,
вікторинах, виступах на радіо та телебаченні, поширення друкованої, аудіо та
відеопродукції тощо);
участі у роботі місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення високого рівня
морально-психологічного стану непрацюючого населення при виникненні
надзвичайних ситуацій, а також при ліквідації їх наслідків;
доведення до мешканців конкретних повідомлень,
що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем
проживання (дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!», при проведенні
евакуаційних заходів, інформації про місця знаходження захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони) (далі – захисні споруди), пунктів видачі засобів
індивідуального захисту тощо);
постійного вивчення та освоєння передового
перспективного досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи
та пропаганди знань;
створення та удосконалення необхідної
навчально-матеріальної бази.
 
2.3. Безпосередня відповідальність за
організацію роботи консультаційного пункту покладається на штатну (позаштатну)
спеціально призначену посадову особу з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської
(селищної) ради, яка працює під контролем її керівника, а у відомчому житловому
секторі – керівника відповідного підприємства, організації.
Крім осіб, які безпосередньо відповідають за
роботу консультаційних пунктів до проведення просвітницько-інформаційної роботи
і пропаганди знань цивільного захисту серед населення можуть залучатись (за їх
згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних
дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» вищих навчальних
закладів, а також студенти старших курсів вищих навчальних закладів, медичний
персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання і мають
необхідну підготовку.
 
2.4. Особа, яка безпосередньо організовує
роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які
проводяться на пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації,
організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан
навчально-матеріальної бази зобов’язана:
розробляти та вести планові, облікові та звітні
документи;
організовувати проведення консультацій з
питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій за порядком та в
обсязі, установленому рішенням керівника організації, органу місцевого
самоврядування;
проводити інструктаж консультантів;
забезпечувати необхідною літературою та
приладами мешканців, які побажали самостійно вивчити питання їх захисту та
правильних дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
вести облік заходів, проведених з навчання
населення, незайнятого у сфері виробництва та обслуговування у закріпленому за
пунктом районі;
складати звіти про виконання плану роботи
пункту і представляти їх керівнику ЖЕО, сільському (селищному) голові;
складати заявки на придбання навчального і
наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік,
зберігання та своєчасне списання;
стежити за станом та порядком у приміщеннях,
які використовуються для забезпечення консультаційної роботи;
брати участь у заходах
просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань
захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
підтримувати постійну взаємодію з питань
навчання з органами управління з питань надзвичайних ситуацій, курсами та
центрами.
Для співробітників консультаційного пункту, у
тому числі і для тих, які працюють за сумісництвом та на громадських засадах,
функціональні обов’язки розробляються спеціально призначеною особою з питань
цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради, при яких створено пункт, та
затверджується керівником ЖЕО, сільським (селищним) головою.
 
2.5. Особа, яка безпосередньо організовує
роботу консультаційного пункту, у встановлений строк проходить підготовку на
територіальних курсах центру.
 
ІІІ.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності консультаційних пунктів
 
3.1. Навчальну матеріально-технічну базу
консультаційного пункту з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної)
ради складають:
інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного
захисту (цивільної оборони) (далі - інформаційно-довідковий куточок), що
забезпечує доступне доведення до мешканців певної території необхідної
інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі
аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть
спричинити надзвичайні ситуації;
окреме приміщення, призначене для проведення
роз’яснювальної консультаційної роботи щодо дій у разі виникнення аварій,
катастроф, стихійного лиха, ймовірних для конкретної території та надання
практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними
програмами підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій,
які рекомендовані МНС України та відпрацьовані з урахуванням місцевих умов,
особливостей регіону і оснащене для цього наочними учбовими засобами,
спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним
для навчання.
 
3.2. Рішенням керівника ЖЕО, сільської
(селищної) ради для консультаційного пункту виділяється приміщення у
адміністративній будівлі установи, яке оснащується необхідними меблями (столи,
стільці, шафи тощо). Біля вхідних дверей консультаційного пункту розміщується
табличка з надписом «Консультаційний пункт з питань цивільного захисту
(цивільної оборони)».
На видному місці розташовується розпорядок
дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.
Засоби обладнання та оснащення
консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
Кожний відвідувач пункту повинен мати
можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні
ситуації у районі його проживання, місця укриття та маршрути проходу до них,
про адреси пунктів видачі засобів індивідуального захисту, порядок евакуації
тощо.
 
3.3. Інформаційно-довідковий куточок є
обов’язковим елементом консультаційного пункту ЖЕО, сільської (селищної) ради
та окремим стендом з тематично оформленими планшетами.
Інформаційно-довідковий куточок розміщується у
легкодоступних для огляду місцях з масовим перебуванням людей адміністративного
приміщення установи (коридори, холи, вестибюлі тощо).
 
3.4. Тематичний зміст планшетів
інформаційно-довідкового куточка викладається зрозуміло, чітко, вкрай
лаконічно, розміром шрифту, що забезпечує його легке прочитання, та включає:
пам’ятку щодо порядку зв’язку з екстреними
службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104
тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;
карти-схеми зони відповідальності ЖЕО,
сільської (селищної) ради з інформацією про ймовірні загрози техногенного
характеру (аварії, катастрофи на потенційно небезпечних об’єктах), наслідки
яких можуть негативно вплинути на життєдіяльність населення;
сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення
населення) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, дії
населення, якщо отримано такі сигнали або інформацію;
рекомендації щодо засобів захисту від впливу
небезпечних факторів ймовірних загроз техногенного характеру та правил
поведінки населення під час виникнення аварій та катастроф;
інформація про ймовірні загрози природного
характеру (стихійне лихо) відповідно до пори року, наслідки яких можуть
негативно вплинути на життєдіяльність населення, що мешкає на території, яка
знаходиться у зоні відповідальності ЖЕО, сільської (селищної) ради та
рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних
сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного
лиха;
схему розміщення захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони) (далі – захисні споруди), закріплення мешканців
житлових будинків за захисними спорудами, маршрути висування населення до них,
порядок отримання населення засобів індивідуального захисту;
порядок проведення евакуації населення із
схемами розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо
готовності населення засобів індивідуального захисту;
розклад роботи консультаційного пункту та
порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту;
зміст інформаційно-довідкового куточку
сільської (селищної) ради доповнюється додатковими розділами:
рекомендаціями щодо захисту
сільськогосподарських тварин, рослин і продуктів сільськогосподарського
виробництва, продуктів харчування, фуражу і води (з урахуванням місцевої
специфіки);
схемою організації створених при сільській
(селищній) раді позаштатних формувань цивільного захисту (цивільної оборони),
їх завданнями при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Під
схемою розміщуються поіменні списки особового складу формувань з визначенням
посад складу цивільного захисту і перелік закріпленого обладнання, інструменту
та майна;
порядком дій позаштатних формувань цивільного
захисту (цивільної оборони) при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
території сільської (селищної) ради;
порядком організації прийому евакуйованого
населення (в разі наявності таких завдань).
 
3.5. Для тематичного оформлення приміщення
консультаційного пункту використовуються:
навчально-наочні посібники (плакати, стенди);
спеціальна учбова література;
технічні засоби навчання;
навчальне майно.
Крім того, для більшої наочності зон
розповсюдження небезпечних факторів ймовірних аварій на потенційно небезпечних
об’єктах, роз’яснення заходів цивільного захисту щодо укриття населення у
захисних спорудах, його евакуації та екіпірування засобами захисту можуть
застосовуватись макети місцевості, що закріплена за ЖЕО, сільською (селищною)
радою, наявних на місцевості будівель і споруд.
 
3.6. Навчально-наочні посібники (плакати,
стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та можуть
містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали такого
змісту:
структура єдиної державної системи цивільного
захисту (склад органів цивільного захисту, обов’язки центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань цивільного
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій);
правила і обов’язки громадян з питань захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, обов’язки дорослого населення
щодо захисту дітей;
правила особистої, пожежної та техногенної
безпеки;
класифікація надзвичайних ситуацій;
хімічна небезпека;
радіація;
електричний струм;
увага газ;
розлив ртуті;
при пожежі;
землетрус;
обмороження;
небезпека на воді;
безпека руху;
безпека переходів;
застарілі боєприпаси;
тероризм;
небезпека у лісі;
безпечна прогулянка у лісі;
буревій;
повінь;
блискавка;
ожеледиця;
життєзабезпечення населення у надзвичайних
ситуаціях;
засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби
індивідуального захисту);
евакуація населення;
укриття населення у захисних спорудах;
медичний захист;
дозиметричний і хімічний контроль;
оповіщення і інформування населення при
виникненні надзвичайних ситуацій;
інші інформативні матеріали, які розкривають
зміст заходів захисту населення і територій відповідного регіону від
надзвичайних ситуацій.
 
3.7. Спеціальна навчальна література,
призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту, повинна
бути представлена:
навчальними посібниками з питань цивільного
захисту;
виписками із законодавчих та інших нормативних
актів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та безпеки життєдіяльності;
пам’ятками та рекомендаційними брошурами з
питань охорони життя і здоров’я людини у надзвичайних, несприятливих, побутових
або нестандартних ситуаціях;
підшивками спеціалізованих журналів і газет.
 
3.8. Технічні засоби навчання: телевізор,
відеоапаратура, комп’ютер з електронною базою спеціалізованих видань та
доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої дротового та ефірного віщання
тощо.
 
3.9. Навчальне майно: засоби індивідуального
захисту, які рекомендовані для застосування на території чи об’єкті, що
обслуговується пунктом; засоби пожежогасіння; засоби надання першої медичної
допомоги; медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам
надання першої медичної допомоги; радіометри та дозиметри побутові.
Кількість зразків навчального майна
консультаційного пункту визначається місцевими умовами.
 
3.10. Обов’язки із розроблення та впровадження
стенду інформаційно-довідкового куточка та навчально-наочних посібників
приміщення консультаційного пункту (далі – навчально-наочні посібники)
покладаються на керівника ЖЕО, сільського (селищного) голову.
 
3.11. Матеріальні та фінансові витрати,
пов’язані з виділенням та утриманням приміщень консультаційних пунктів, їх обладнанням
та оснащенням необхідною навчальною матеріально-технічною базою, здійснюються
за рахунок місцевого бюджету.
 
ІV. Організація
роботи консультаційних пунктів
 
4.1. Робота консультаційних пунктів
організовується за річним планом роботи пункту згідно із щорічними
організаційно-розпорядчими документами з підготовки населення начальника
цивільного захисту (цивільної оборони) відповідного регіону.
 
4.2. У річному плані визначаються основні
заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань
серед населення з питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій, а
також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту. План роботи
консультаційного пункту розробляється і підписується особою, яка безпосередньо
відповідає за його роботу, погоджується керівником структурного підрозділу з
питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та міської (міста обласного
значення) ради і затверджується керівником ЖЕО, сільським (селищним) головою.
Консультаційна робота з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з
графіком їх роботи на місяць.
 
4.3. Навчання населення, незайнятого у сфері
виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:
проведення консультацій з питань цивільного
захисту та дій при виникненні можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями
щорічних Організаційно-методичних вказівок з навчання населення начальника
цивільного захисту (цивільної оборони) області;
проведення інформаційних та агітаційних
заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів діафільмів,
відеофільмів тощо);
розповсюдження та читання пам’яток, листівок,
посібників, прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування
спеціальних відео- та аудіоматеріалів з тематики захисту населення від
надзвичайних ситуацій та подій;
забезпечення умов для самостійного вивчення
населенням правил поведінки та дій при виникненні надзвичайних ситуацій за
рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною
допомогою;
проведення представницьких заходів (днів
професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо);
участі у тренуваннях з цивільного захисту та
захисту від надзвичайних ситуацій.
 
4.4. Консультаційні пункти можуть
використовуватись для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що
стосується їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за
попереджувальним сигналом «Увага всім!», при проведенні евакуаційних заходів,
укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).
 
4.5. При проведенні консультацій на
консультаційних пунктах обов’язково надається інформація про потенційну
небезпеку, що характерна для місць проживання населення, та методи реагування
на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з
потенційно небезпечними об’єктами та у сільській місцевості, а також на дітей
та соціально незахищені верстви населення.
Керівники потенційно небезпечних об’єктів надають
через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке
проживає у зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи і способи
забезпечення безпеки при аваріях.
 
4.6. Для проведення консультацій залучаються
працівники консультаційного пункту, спеціалісти ЖЕО, сільської (селищної) ради,
консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку на
курсах, у центрах.
Для проведення занять з питань здоров’я та
питань психологічної підготовки залучаються працівники органів охорони
здоров’я.
 
4.7. Робота персоналу пункту організовується
таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь-який час міг отримати вичерпну
інформацію (роз’яснення) щодо гарантованого забезпечення захисту і порядку дій
при виникненні надзвичайних ситуацій.
На забезпечення цієї вимоги на
консультаційному пункті постійно повинен бути працівник (консультант), здатний
конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних
документів), а також список контактних телефонів консультантів-фахівців у
відповідній галузі знань з цивільної безпеки.
 
4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань
серед населення з питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій,
спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних
ситуацій зокрема: особливостей поведінки у різні періоди року, поведінки на
воді, дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при
виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.
 
4.9. Особлива увага при навчанні населення
приділяється морально-психологічній підготовці, умілим діям у надзвичайних
ситуаціях, характерних для місць його проживання, вихованню у громадян почуття
високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до
захисту у надзвичайних ситуаціях.
 
4.10. Основними організаційно-розпорядчими
документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:
витяг з розпорядження голови
райдержадміністрації, міського (міста обласного значення) голови про створення
мережі консультаційних пунктів при ЖЕО, сільських (селищних) радах;
наказ керівника ЖЕО, розпорядження сільського
(селищного) голови, при яких створено консультаційний пункт, про його створення
та організацію роботи;
положення про консультаційний пункт;
план роботи пункту на рік;
графік надання консультацій з питань
цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;
журнал обліку консультацій.
Форми вищезазначених документів визначено
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.11 №587.
 
4.11. Звітність про роботу консультаційних
пунктів надається керівнику ЖЕО, сільській (селищній) раді, при яких ці пункти
створено.
 
4.12. На навчально-матеріальній базі
консультаційних пунктів педагогічними працівниками курсів, центрів можуть
організовуватись навчання за виїзною формою їх проведення.