Миколаївська обласна
державна адміністрація




Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.


Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 13 Лютого 2015 № 35-р

Про початок проведення в Миколаївській обласній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»


 

 Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 563, розпорядження Кабінету Міністрів  України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:
 
1.   Провести в Миколаївській обласній державній адміністрації  перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка):
 
а) для першого заступника, заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  керівників структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації,  визначивши днем початку перевірки 02 березня 2015 року;
 
б) для заступників керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та інших посадових осіб структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації, не зазначених  у підпункті «а» цього пункту, визначивши днем початку перевірки 08 червня  2015 року.
 
2.   Керівникам структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації забезпечити ознайомлення посадових осіб структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації, у тому числі, тих які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням.
 
3.   Посадовим особам обласної державної адміністрації, зазначеним  в пункті 1 цього розпорядження, не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки подати до відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не  застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них, за формою згідно з додатком 1 або 2 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
4.       Відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації спільно з відділом комп’ютерного та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
 
5.   Доручити головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити проведення перевірки відповідно до  Закону України «Про очищення влади» у визначені чинним законодавством строки.
 
6.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Романчука М.П.
 
 Голова облдержадміністрації                                                             В.І.Меріков


Додатки