Миколаївська обласна
державна адміністрація
Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.


Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 30 Листопада 2018 № 519-р

Про деякі питання врегулювання видачі документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища


 

Відповідно до статей 2, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 8, 9 Закону України «Про адміністративні послуги», статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», статті 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302, Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459, Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затверджених наказом Мінприроди від 23 травня 2018 року № 167:
 
1. Покласти на управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації функції з організації видачі (анулювання) таких документів дозвільного характеру:
1) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;
2) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
 
2. Затвердити:
1) інформаційну картку адміністративної послуги - видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та технологічну картку адміністративної послуги - видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (додається);
2) інформаційну картку адміністративної послуги - анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та технологічну картку адміністративної послуги - анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (додається);
3) інформаційну картку адміністративної послуги - видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та технологічну картку адміністративної послуги - видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (додається);
4) інформаційну картку адміністративної послуги - анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та технологічну картку адміністративної послуги - анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (додається).
 
3. Внести такі зміни до Положення про управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації», затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 07 серпня 2018 року № 332-р:
 підпункт 3 пункту 5 викласти в такій редакції:
«3) відповідно до покладених облдержадміністрацією функцій, організовує видачу (анулювання):
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.»
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В.
 
 
 
Голова облдержадміністрації                                            О. САВЧЕНКО


Додатки