Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 02 Січня 2019 № 2-р

Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік та завдання щодо його поліпшення у 2019 році


 

Відповідно до статей 13, 27, 33, 35, 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону України «Про оборону України», статей 17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статей 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (далі - постанова Кабінету Міністрів України № 921), постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 дск «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (далі – Порядок бронювання), з урахуванням інформації Миколаївського обласного військового комісаріату про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік, результатів проведених заходів та перевірок стану військового обліку у 2018 році, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, належної організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на території Миколаївської області:
 
1. Взяти до відома інформацію Миколаївського обласного військового комісаріату про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік (додаток 1).
 
2. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2019 році на території Миколаївської області, що додається.
 
3. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території області у 2019 році, що додаються (далі – Завдання).
 
4. Затвердити план перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік (далі – План перевірок), що додається.
 
5. Утворити комісію щодо перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік у складі згідно з додатком 2, якій забезпечити проведення відповідних перевірок на території області згідно із затвердженим Планом перевірок та відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 921 (далі – Порядок).
 
6. Відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних, які працюють в апараті облдержадміністрації, у відповідності до вимог чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання.
 
7. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних, які працюють в структурних підрозділах облдержадміністрації, у відповідності до вимог чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання, організувати контроль за станом військового обліку та бронювання на підприємствах, установах та організаціях, що знаходяться в оперативному управлінні та відповідних галузях економіки, із вжиттям заходів щодо їх поліпшення.
 
8. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад:
 
1) на підставі інформації районних (міських) військових комісаріатів проаналізувати стан ведення військового обліку та бронювання на відповідній території, вжити заходів щодо його поліпшення;
 
2) відповідними розпорядженнями (рішеннями) про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за 2018 рік та завдань щодо його поліпшення у 2019 році затвердити:
 
план звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів;
 
план перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням вимог пункту 81 Порядку щодо періодичності проведення перевірок з доведенням запланованих термінів перевірки до органів управління та суб’єктів господарювання;
 
завдання з методичного забезпечення військового обліку та заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць на 2019 рік;
 
3) копії розпоряджень про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за 2018 рік та завдань щодо його поліпшення у 2019 році довести до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
 
4) проводити, у взаємодії з районними (міськими) військовим комісаріатами та відповідно до затверджених планів, перевірки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній території, з додержанням вимог пунктів 82-84 Порядку;
 
5) забезпечити повідомлення щомісяця до 05 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів;
 
6) організувати проведення занять із сільськими, селищними, міськими головами, керівниками підприємств, установ та організацій та особами, відповідальними за ведення військового обліку громадян та їх бронювання.
 
9. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації організувати виконання та здійснювати контроль за виконанням:
 
медико-соціальними експертними комісіями - вимог пункту 63 Порядку;
 
лікувальними закладами - вимог пункту 64 Порядку.
 
10. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за поданням Миколаївського обласного військового комісаріату сприяти висвітленню у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань функціонування системи військового обліку на території області, відбору громадян України на військову службу за контрактом та інших матеріалів щодо військового обліку та бронювання.
 
11. Рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади:
 
1) головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області:
 
організувати тісну взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
 
організувати подання у двотижневий термін до військових комісаріатів відомостей про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку;
 
організувати подання до військових комісаріатів списків громадян - військовозобов’язаних, які зараховані до органів Національної поліції або звільнені з органів Національної поліції.
 
2) головному територіальному управлінню юстиції у Миколаївській області:
 
організувати тісну взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами та зобов’язати органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляти у семиденний термін відповідні військові комісаріати про зміну військовозобов’язаними і призовниками прізвища, ім’я та по батькові, сімейного стану, про випадки реєстрації смерті та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних за формою додатка 19 до постанови Кабінету Міністрів України № 921.
 
12. Запропонувати Миколаївському обласному військовому комісаріату:
 
1) у взаємодії з сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації:
 
забезпечити виконання затверджених Завдань та Плану перевірок;
 
організувати контроль за веденням військового обліку в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на території Миколаївської області;
 
надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів обласної та райдержадміністрацій, міським, селищним та сільським головам об’єднаних територіальних громад в організації та веденні військового обліку;
 
2) у взаємодії з управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації здійснювати підготовку інформаційних матеріалів з питань функціонування системи військового обліку на території області, відбору громадян України на військову службу за контрактом та інших матеріалів щодо військового обліку та бронювання для висвітлення їх у засобах масової інформації.
 
13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Боня В.В.
 
 
 
Голова облдержадміністрації                                                       О. САВЧЕНКО


Додатки