Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

Офіс розвитку Миколаївщини

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 29 Квітня 2013 № 124

Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністраціїМИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
Від
29 квітня 2013 року № 124-р
 
Про
затвердження Положення про
управління
охорони здоров’я Миколаївської
обласної
державної адміністрації
 
Відповідно до статей 2, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та Методичних
рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2012 №
255-О, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 21.09.2012 № 732 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоров’я України на виконання Концепції управління якістю
медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»,
від 28.09.2012 № «Про порядок контролю
якості медичної допомоги»:
 
1. Затвердити Положення про управління охорони
здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.
 
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови облдержадміністрації від 16
лютого 2001 р. № «Про внесення змін до
Положення про управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної
адміністрації»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 12
березня 2003 р. № «Про внесення змін
до Положення про управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної
адміністрації»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 5 липня
2006 р. № «Про внесення змін до
Положення про управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної
адміністрації».
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В.М.
облдержадміністрації Іванцову Н.Б.
 
 
Голова
облдержадміністрації
                                                     
М.П.Круглов
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
29.04.2013 № 124-р
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров'я Миколаївської
обласної державної адміністрації
 
1. Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної
державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою
облдержадміністрації, входить до її складу і в межах Миколаївської області
забезпечує виконання покладених на управління завдань.
 
2. Управління підпорядковане голові
облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству охорони
здоров’я України.
 
3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також положенням про управління.
 
4. Управління є юридичною особою публічного права.
 
5. Основними завданнями управління є:
1) забезпечення реалізації державної політики у галузі
охорони здоров’я області;
2) управління закладами охорони здоров’я, які
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового,
матеріально-технічного і методичного забезпечення;
3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони
здоров'я на території області та нормативне забезпечення населення
медико-санітарною допомогою;
4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та
ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
5) організація роботи органів медико-соціальної
експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері
охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на
збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного
благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони
здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування,
медичних матеріалів та технологій.
 
6. Управління відповідно до визначених галузевих
повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх
реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і
законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням
підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах
визначених повноважень;
5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і
культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної
одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
6) забезпечує ефективне і цільове використання
відповідних бюджетних коштів;
7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального
розвитку;
8) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації,
у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань
реалізації галузевих повноважень;
9) бере участь у погодженні проектів
нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень
голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними
розробниками яких є інші структурні підрозділи;
11) бере участь у підготовці звітів голови
облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
12) готує самостійно або разом з іншими структурними
підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові
облдержадміністрації;
13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і
протидії корупції;
14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод,
договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах
своїх повноважень;
15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів
України та депутатів відповідних місцевих рад;
16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником
якої воно є;
17) постійно інформує населення про стан здійснення
визначених законом повноважень;
18) контролює органи місцевого самоврядування та надає
методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої
влади;
19) здійснює повноваження, делеговані органами
місцевого самоврядування;
20) організовує роботу з укомплектування, зберігання,
обліку та використання архівних документів;
21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію
державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
22) бере участь у вирішенні відповідно до
законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
23) забезпечує захист персональних даних;
24) здійснює передбачені законом галузеві
повноваження;
25) здійснює інші передбачені законом повноваження;
26) здійснює організаційно-методичне керівництво
структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій,
спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я області та забезпечує контроль за їх діяльністю;
27) здійснює організаційно-методичне керівництво
аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної
політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я області та забезпечує
контроль за їх діяльністю;
28) готує пропозиції до проектів програм
соціально-економічного розвитку області і подає на розгляд облдержадміністрації
та забезпечує їх виконання;
29) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого
самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;
30) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує
реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів
щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також
збільшення тривалості життя людей;
31) у встановленому законодавством порядку та
відповідно до визначених строків надає Міністерству охорони здоров’я України
необхідну інформацію, документи та матеріали;
32) готує пропозиції та забезпечує організацію
виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я
відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони
здоров’я України, подає їх на розгляд облдержадміністрації;
33) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства
і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування,
контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах
незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості
продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;
34) організовує проведення систематичного медичного
обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих,
що проживають на радіаційно забруднених територіях;
35) визначає потребу у лікарських засобах та виробах
медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі,
паливі, засобах автотранспорту;
36) здійснює організаційне і методичне керівництво
роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної
допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення області;
37) здійснює моніторинг та інформаційний супровід
процесів реформування;
38) здійснює фінансування закладів охорони здоров'я,
що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне
використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
39) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги
закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними
особами-підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в
Миколаївській області;
40) здійснює контроль якості надання медичної допомоги
шляхом застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості
медичної допомоги, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки,
клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості,
атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства України та
законодавства Європейського Союзу;
41) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров'я;
42) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює
належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового
досвіду у сфері охорони здоров'я;
43) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для потреб закладів
охорони здоров’я області за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування;
44) укладає із закладами охорони здоров’я, що не
належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення
області та здійснює контроль за їх виконанням;
45) забезпечує координацію та аналіз діяльності
закладів охорони здоров’я області;
46) забезпечує здійснення контролю за підтриманням
належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових
медичних і гігієнічних знань серед населення;
47) вживає заходів до збереження мережі закладів
охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час
розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;
48) разом з відповідними органами бере участь у
вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і
зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
49) сприяє реалізації права громадян на участь в
управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської
експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових
рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та об'єднань
громадян;
50) проводить моніторинг, аналіз громадської думки
щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області,
забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони
здоров’я;
51) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм
з питань організації охорони здоров’я області;
52) організовує правове виховання працівників сфери
охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;
53) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне
управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних
навчальних закладів, що належать до сфери його управління;
54) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я
області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує
замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони
здоров'я;
55) забезпечує надання першого робочого місця
випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які
навчалися за державним замовленням;
56) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання
вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
57) забезпечує у межах своїх повноважень виконання
заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
58) організовує у межах своїх повноважень планування і
контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового
характеру;
59) організовує і здійснює медико-санітарне
забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
60) забезпечує у визначений законом строк розгляд
звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що
породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює
контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;
61) проводить роботу, пов'язану з розробленням та
здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також
депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього
проживання;
62) сприяє санітарно-курортному лікуванню інвалідів,
ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
63) бере участь у виконанні загальнодержавних,
регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових
виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
64) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних
заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та
їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
65) разом з іншими підрозділами облдержадміністрації
здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових
виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних
заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту,
насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;
66) інформує населення області через засоби масової
інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і
про проведення запобіжних та профілактичних заходів;
67) сприяє вирішенню питань щодо фінансового
забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою
захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх
здоров’я тютюнового диму;
68) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у
сфері охорони здоров'я;
69) розглядає питання та вносить відповідне подання до
Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони
області відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я
України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;
70) здійснює систематичний контроль за додержанням
актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками
закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;
71) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією
покладених на облдержадміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я.
 
7. Управління для здійснення повноважень та виконання
завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку
від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у
вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів
облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо
удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі охорони здоров’я;
4) користуватись в установленому порядку
інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити
семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління;
6) надавати згідно із законодавством обов'язкові для
виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій,
відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до
компетенції управління, порушувати питання про їх відповідальність у порядку,
встановленому законодавством;
7) одержувати в установленому порядку від інших
структурних підрозділів облдерж­адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності
інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
управління завдань;
8) отримувати та використовувати в установленому
законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані
благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб,
пов’язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров’я;
9) сприяти наданню на договірних засадах
медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.
 
8. Управління в установленому законодавством порядку
та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом
облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними
органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами,
установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної
та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі
інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та
здійснення запланованих заходів.
 
9. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із
законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони
здоров’я України в установленому законодавством порядку.
 
10. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню
належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації
положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників
управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо
формування планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та
підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про
виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії
облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях
колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти
відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого
самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах
з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням
керівництва облдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази,
організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають
права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Миколаївській
області;
12) подає на затвердження голови облдержадміністрації
проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної
чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого
головою облдержадміністрації кошторису управління;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців управління;
16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців
управління, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує до них
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку,
передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є
державними службовцями, застосовує до них заохочення та притягує до
дисциплінарної відповідальності;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать
до повноважень управління;
19) забезпечує дотримання працівниками управління
правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
20) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції
та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані
головою облдержадміністрації, Міністерством охорони здоров’я України.
 
12. Начальник управління може мати заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації
за поданням начальника управління.
 
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці
працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних
бюджетних призначень.
 
14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує
голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28
лютого 2002 р. № .
 
15. Управління має самостійний баланс, рахунки в
органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки.
 
 
Начальник
управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації                                                    С.Г.Хотіна