Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт

Обласна державна адміністрація

Районні державні адміністрації

Миколаївська обласна рада

Економіка

Регуляторна політика та підприємництво

Взаємодія з громадськістю

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг

Громадська рада

Державні інформаційні ресурси

Реагування на критику

Децентралізація державної влади

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ

Інформація для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Очищення влади

Режим підвищеної готовності

Герої не вмирають

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Миколаївська обласна виборча комісія інформує

Інтерактивна мапа проектів будівництва

Державний кордон України

100-річчя державної служби України

Регіональна комісія з реабілітаціїПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 28 Серпня 2000 № 646

Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України


УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 28 серпня 2000 р. N 646-р м. Миколаїв
Про службу державної охорони
природно-заповідного фонду України
Відповідно до cт.2 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» ( 586-14 ) , ст.60 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ) , з метою
забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14
липня 2000 р. N 1127 «Про службу державної охорони
природно-заповідного фонду України»( 1127-2000-п ) .
1. Довести до відома підприємств, організацій та установ області,
що постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. N
1127 затверджено Положення про службу державної охорони
природно-заповідного фонду України (додаток).
2. Запропонувати директорам природно-заповідних об'єктів,
зокрема: природного заповідника «Єланецький степ» Садовському
Г.В., зоологічного парку«Миколаївський зоопарк»Цуканову Л.А. ,
регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя"
Артамонову В.А., регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська
коса»Петровичу З.Й. вжити заходів щодо створення служби державної
охорони на відповідному об'єкті природно-заповідного фонду
України.
Термін - 15 вересня 2000 р.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Тульського М.І.
Голова облдержадміністрації О.М.Гаркуша
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 28 серпня 2000 р. N 646-р
ПОЛОЖЕННЯ
про службу державної охорони природно-заповідного
фонду України
/затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2000 р. N 1127/
1. Служба державної охорони природно-заповідного фонду
України (далі - служба держохорони) забезпечує охорону та
збереження природних заповідників, біосферних заповідників,
національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних
парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, а також
регіональних ландшафтних парків.
2. До складу служби держохорони входять служби охорони
природних заповідників, біосферних заповідників, національних
природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків,
зоологічних парків загальнодержавного значення, а також
регіональних ландшафтних парків.
До складу служб державної охорони територій та об'єктів
природно-заповідного фонду входять керівники адміністрацій
природних заповідників, біосферних заповідників, національних
природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків,
зоологічних парків загальнодержавного значення, регіональних
ландшафтних парків, працівники підрозділів охорони, а також інших
підрозділів цих адміністрацій за переліком згідно з додатком.
Служби державної охорони очолюють керівники адміністрацій
територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
3. Координацію діяльності служби держохорони здійснює орган
управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду
України Мінекоресурсів.
4. Основними завданнями служби держохорони є:
забезпечення додержання режиму охорони територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України;
попередження та припинення порушень природоохоронного
законодавства.
5. Служба держохорони відповідно до покладених на неї
завдань:
здійснює охорону природних комплексів природних заповідників,
біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних
садів, дендрологічних парків, зоологічних парків
загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних
парків;
здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
забезпечує порядок використання природних ресурсів;
забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та
об'єктів природно-заповідного фонду;
попереджує пошкодження лісових насаджень унаслідок незаконних
рубок;
здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж,
інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;
забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту
природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду;
підтримує у належному стані межові та охоронні знаки,
інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також
протипожежні споруди.
6. Працівники служби держохорони мають право:
вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з
порушенням ними режиму територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, їх охоронних зон;
перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право
перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої
діяльності в межах відповідних територій та об'єктів
природно-заповідного фонду:
доставляти порушників природоохоронного законодавства у
територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету
селищної, сільської ради з метою з'ясування особи;
складати протоколи про порушення адміністративного
законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних
ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних
до відповідальності;
вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного
використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно
добуту продукцію, відповідні документи;
проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів
та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті
природокористування;
безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства,
установи, організації, судна та інші транспортні засоби у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон
стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;
давати обов'язкові для виконання приписи з метою усунення
порушень, виявлених у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду;
подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження
будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог
природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом
охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
носити під час виконання службових обов'язків форму
встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові
кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та
подразливої дії) відповідно до законодавства;
направляти в установленому порядку матеріали про порушення
природоохоронного законодавства до відповідних органів для
вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної
відповідальності.
7. Знаки розрізнення, зразки, порядок та норми носіння
форменого одягу працівниками служби держохорони затверджуються
Мінекоресурсів.
8. Перелік посадових осіб служби держохорони, яким надається
право носіння табельної зброї та спеціальних засобів, їх види та
норми забезпечення визначаються Мінекоресурсів за погодженням з
МВС.
9. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими
природоохоронними органами, громадськими організаціями.
10. Фінансування матеріально-технічного забезпечення служб
держохорони здійснюється в межах кошторису, передбаченого на їх
утримання, із залученням інших джерел, не заборонених
законодавством.
Додаток
до Положення
ПЕРЕЛІК
підрозділів і посад працівників, які входять
до складу служби державної охорони
природно-заповідного фонду України
Служби державної охорони природних заповідників, біосферних
заповідників, національних природних парків:
директори природних заповідників, біосферних заповідників та
національних природних парків;
головні лісничі природних заповідників, біосферних
заповідників та національних природних парків;
начальники відділів служби державної охорони та начальники
філіалів природних заповідників, біосферних заповідників та
національних природних парків;
лісничі, помічники лісничих, начальники природоохоронних
дільниць, заступники начальників природоохоронних дільниць,
начальники пожежно-хімічних станцій та заступники начальників
пожежно-хімічних станцій природних заповідників, біосферних
заповідників та національних природних парків;
майстри лісу, лісники, єгері, інспектори та бійці
пожежно-хімічних станцій природних заповідників, біосферних
заповідників та національних природних парків.
Служби державної охорони ботанічних садів, дендрологічних
парків, зоологічних парків загальнодержавного значення та
регіональних ландшафтних парків;
директори ботанічних садів, дендрологічних парків,
зоологічних парків, загальнодержавного значення та регіональних
ландшафтних парків;
начальники відділів служби державної охорони та інспектори
ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків
загальнодержавного значення та регіональних ландшафтних парків.