Миколаївська обласна
державна адміністрація
офіційний сайт


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим�������� �������� ����������� ������ �� ����� �� 2020 ����


Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Інформація про діяльність облдержадміністрації

Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласної державної адміністрації

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

  Регламент Миколаївської обласної державної адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 07/04/2013 16:41:55
260Kb Скачать Завантажити
  Інформація про посадових осіб, на яких покладено обов’язки по забезпеченню виконання законодавства про доступ до публічної інформації в райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення)
Формат: PDF | Добавлен: 26/07/2017 15:25:19
369Kb Скачать Завантажити
  Інформація про посадових осіб, на яких покладено обов’язки по забезпеченню виконання законодавства про доступ до публічної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації
Формат: PDF | Добавлен: 26/07/2017 15:25:30
251Kb Скачать Завантажити
  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
Формат: DOC | Добавлен: 14/05/2013 10:44:08
22Kb Скачать Завантажити
  Вимоги до оприлюднення інформації розпорядниками згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Формат: DOCX | Добавлен: 18/06/2013 16:21:24
13Kb Скачать Завантажити

Розпорядження голови облдержадміністрації від 03 січня 2017 року №1-р «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Миколаївській обласній державній адміністрації»
Розпорядження голови облдержадміністрації від від 14 квітня 2017 року № 123-р "Про розподіл обов’язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації"
Розпорядження голови облдержадміністрації вiд 05 Вересня 2017 № 326-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації"