Миколаївська обласна
державна адміністрація
Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі.

Погодження проектів регуляторних актів

Стаття 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачає необхідність погодження з територіальним органом спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики – Держпідприємництвом України – усіх проектів, які розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

Для погодження до спеціально уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються аналіз регуляторного впливу цього проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Тривалість погодження проекту регуляторного акта не може перевищувати одного місяця з дня одержання проекту спеціально уповноваженим органом або його територіальним органом.
Спеціально уповноважений орган розглядає проект регуляторного акта та документи, що додаються до нього, і приймає рішення про погодження цього проекту або рішення про відмову в його погодженні. Ці рішення не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття подається до органу, який розробив проект регуляторного акта.
Рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта повинно містити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо цього проекту та/або щодо відповідного аналізу регуляторного впливу.

  Щодо строків погодження проектів регуляторних актів
  Про використання онлайн-інструменту в ході проведення М-тесту